Üldandmed Kontakt Otsi

Valminud on haridus- ja noortevaldkonna projekte koondav kaardirakendus

Vastvalminud kaardile on koondatud andmed alates 2014. aastast toimunud Erasmus+ õpirännetest, noortevahetustest, strateegiliste koostööprojektidest ja noorte osalusprojektidest ning ülevaated Euroopa Solidaarsuskorpuse ja Noortekohtumiste projektidest. Projektidega on võimalik tutvuda üle Eesti ning endale huvipakkuvat infot on võimalik vaadata nii valdkondade, maakondade, programmide kui ka aastate lõikes.

„Sihtasutus Archimedes on toetanud erinevate rahvusvaheliste haridus- ja noorteteemaliste projektide läbiviimist Eestis üle 20 aasta. Seni oleme avaldanud informatsiooni toetuse saajate kohta, kuid need olid peaasjalikult koondatud loeteluna. Uus kaardirakendus annab võimaluse esitada projektide kohta informatsiooni senisest interaktiivsemalt, tutvustada projektide tegevusi, maksumust, osalejate arvu ja toetuse saajate geograafilist paiknemist,“ selgitab sihtasutuse Archimedes noorteagentuuri analüütik Karl Viilmann.

Kaardirakenduse eesmärk on muuhulgas inspireerida uusi taotlejaid projekte kirjutama ning leidma uusi partnereid ja koostöövõimalusi projektide teostamiseks. Erasmus+ programmi seitsme tegutsemisaasta jooksul on sihtasutus Archimedes toetanud üle 1700 projekti ligi 101,7 miljoni euro väärtuses. Lisaks saab uuelt kaardiplatvormilt lugeda heade projektinäidete kohta või saada teavet, kuidas erinevatest toetusprogrammidest rahastust taotleda.

„Kutsume siinkohal üles jagama kolleegide ja partneritega informatsiooni, vastvalminud kaardiplatvormi kohta, et suurendada teadlikust sellest kui mitmekülgseid projekte on haridus- ja noortevaldkonnas Eesti erinevates piirkondades alates 2014. aastast teostatud,“ täiendas kaardirakenduse projektijuht Karl Viilmann.

Kaardirakendusega on võimalik tutvuda leheküljel kaart.archimedes.ee. Veebileht hõlmab Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmide raames Eestis läbiviidud projektide andmeid  alates 2014. aastast ja koondab lisaks ka infot Noortekohtumiste programmi projektide kohta, mida on teostatud alates 2015. aastast noortevaldkonnas koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Eesti Noorsootöö Keskusega. Esitatud on ka ülevaade projektidest, mida on toetatud Euroopa majanduspiirkonna / Norra kõrghariduse koostöörprogrammi raames. Kaardirakendus valmis koostöös Nope ja GotoAndPlay arendajatega.

Viimased uudised