Üldandmed Kontakt Otsi

Väikesemahulise teadusaparatuuri kaasajastamise toetuse saamiseks esitati 131 taotlust

20. oktoobril 2009 lõppes taotluste vastuvõtt sihtfinantseeritavate teadusteemade väikesemahulise teadusaparatuuri rahastamiseks.

Toetust oli võimalik taotleda Euroopa Liidu struktuuritoetuste “Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna “Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu” meetme “Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine” alameetmest “Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine Eesti teadus- ja arendusasutuste teadusteemade sihtfinantseerimise raames”.
Alameetme 1. taotlusvoorus esitati väikesemahulise teadusaparatuuri kaasajastamiseks toetuse saamiseks ühtekokku 131 taotlust. Taotlused esitasid 10 teadus- ja arendusasutust ning taotletava toetuse kogumaht on 111 314 301 krooni.

Alameetme eesmärk on teadustöö kvaliteedi ja efektiivsuse tõstmine uurimisgruppide tasandil läbi sihtfinantseeritavatele teadusteemadele vajaliku väikesemahulise teaduse infrastruktuuri ostmise või kaasajastamise. Alameetme raames oli teadus- ja arendusasutustel võimalus taotleda toetust uurimisgruppidele väikesemahulise teadusaparatuuri soetamiseks, kusjuures toetussumma projekti kohta on maksimaalselt 1 000 000 krooni.
“Kuna seni pole uurimisgruppidele ning teadus- ja arendusasutustele teadusaparatuuri soetamiseks püsivat rahastamismehhanismi loodud, tahame esialgu struktuuritoetuste ning hiljem juba riigieelarve toel teha teadlastele ning teadusasutustele kättesaadavaks võimaluse soetada teadus- ja arendustegevuseks vajalikke aparaate, seadmeid, instrumente, samuti ka erialaspetsiifilist tarkvara ja andmebaase ning aidata seeläbi kaasa Eesti teaduse konkurentsivõime kasvule,” sõnas Indrek Reimand, Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakonna juhataja.

Alameetme kogumaht on ligikaudu 227 000 000 krooni, lõppenud taotlusvooru kogumaht on 100 590 000 krooni. Alameedet kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Lisateave väikesemahulise teadusaparatuuri taotlusvooru kohta:
Mariann Saaliste, 730 0507
Majanduskeskkonna arendamise büroo juhataja

Viimased uudised