Üldandmed Kontakt Otsi

Teadusaparatuuri alameetme avatud taotlusvooru väljakuulutamine 21.10.2009

Sihtasutus Archimedes kuulutab välja Euroopa Liidu struktuuritoetuste meetme “Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine”

alameetme “Teadus- ja arendusasutuste teadusaparatuuri ja seadmete kaasajastamine” avatud taotlusvooru.

Toetuse andmise üldeesmärgiks on teadus- ja arendusasutuste konkurentsivõime edenemist ja strateegiliste eesmärkide täitmist toetava teadus- ja arendustegevuse infrastruktuuri kaasajastamine. Meedet toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Taotlusvoor avatakse 21. oktoobril 2009. a ja taotluste vastuvõtmine lõpetatakse 21. detsembril 2009. a.
Taotlused saab esitada elektrooniliselt Eesti Teadusinfosüsteemi keskkonnas.

Meetme määrus on avaldatud Riigi Teatajas (RTL, 22.06.2009, 48, 683).

Lisateave ja nõustamine: Mariann Saaliste, 730 0507.

Viimased uudised