Üldandmed Kontakt Otsi

Tänavuse Eesti Teaduse Populariseerimise auhinna peapreemia 40 000 krooni võitsid saatesari BioNina ning TTÜ emeriitprofessor Leo Võhandu.

Täna, 26. aprillil kuulutati välja Eesti Teaduse Populariseerimise auhinna 2007 võitjad. Konkursi peakorraldaja, SA Archimedes projektijuhi Terje Tuisu sõnul on auhinna eesmärgiks väärtustada teaduse populariseerimist, ergutada teadust avalikkusele tutvustavaid tegevusi ning avaldada tunnusust sellesuunalise silmapaistva töö eest.

Konkursile laekunud 28 kandidaadi hulgast valis žürii üheksa auhinna saajat. 40 000 kroonise I preemia võitis OÜ Haridusmeedia ETVs jooksnud saatesarja BioNina eest. Kuueteistkümnest 30-minutilisest seeriast koosnevale sarjale tõi edu teemade mitmekülgne ja sügav käsitlus ning professionaalne teostus. Saatesari valmis koostöös Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooliga ning Euroopa Liidu osalisel rahastamisel.

Samuti võitis I preemia Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor Leo Võhandu oma pikaajalise tegevuse eest matemaatika- ja informaatikateaduste populariseerimisel. Laureaadi eriliseks oskuseks tulebki pidada küllalt keeruliste matemaatiliste probleemide esitamist üldarusaadavalt. Esimene populaarteaduslik artikkel matemaatika rakendamisest ilmus laureaadi sulest juba aastal 1964. 1969. aastal andis ta välja esimese eestikeelse üldarusaadava programmeerimisõpetuse ajakirjas Horisont. Viimasel ajal on Võhandu kirjutanud üldarusaadaval kujul tehisintellekti uusimatest probleemidest.

II preemia suurusega 15 000 krooni pälvisid Ivar Puura, Tõnu Meidla, Oive Tinn ja Heikki Bauert projekti “Evolutsioon ja kivistised sõnas ja pildis” eest. Projekti raames anti välja 2 raamatut ja DVD, mis toovad huvilisteni süsteemse ülevaate kümmekonnast levinumast fossiilirühmast. Süvendatud huvi nii kivististe kui elu arengu vallas toetavad täiendavad populaarteaduslikud artiklid Eesti Looduses ja aimeraamatutes aastatel 2002-2007. Samuti pälvis II preemia TTÜ Füüsikainstituudi professor Jüri Krustok pikaajalise eduka tegevuse eest teaduse populariseerimisel. Tema sulest on ilmunud üle 100 populaarteadusliku artikli Eesti päevalehtedes ja ajakirjades.

III preemia suurusega 10 000 krooni võitsid viis projekti: Rein Pullerits, Uno Mäeorg, Natalia Nekrassova Eesti ja rahvusvaheliste keemiaolümpiaadide eduka rakendamise eest teaduse populariseerimisel, Energiakeskus (SA Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus) 2006. aastal läbiviidud ürituste eest, Aivar Leito ja autorite kollektiiv eesti- ja inglisekeelsete Sookureraamatute eest, Teaduskeskus AHHAA 22. septembril toimunud üle-euroopalise Teadlaste Öö ürituste korraldamise eest Eestis, Tallinna Ülikooli Keskaja Keskus koos ETVga populaarteaduslike tegevuste eest 2006. aastal

Konkursitööde hindamiseks kokku kutsutud žürii liikmeteks olid akadeemik Georg Liidja (žürii esimees), akadeemik Ene Ergma, riigikogulane ja meediaekspert Hannes Rumm, Haridus- ja teadusministeeriumi nõunik Sirje Kivi, Sihtasutus Archimedes juhatuse liige Ülle Must, Tartu Ülikooli Teaduskooli direktriss Viire Sepp ja Eesti Noorte Teadlaste Akadeemia esindaja Dmitri Teperik.

Eesti teaduse populariseerimise auhinda rahastab Haridus- ja teadusministeerium, auhinda annavad iga-aastaselt välja Sihtasutus Archimedes ja Eesti Teaduste Akadeemia.

Lisateave:
Terje Tuisk
terje@archimedes.ee
Tel 730 0333
GSM 511 0356
www.archimedes.ee/etpa

Märt Miljan
SA Archimedes kommunikatsioonijuht
Tel 730 0332
GSM 52 15 767

Viimased uudised