Üldandmed Kontakt Otsi

Sihtasutuse Archimedes tegevus jätkub

Alates 1. augustist jätkab sihtasutus Archimedes Euroopa Liidu hariduskoostöö-, noorte- ja spordiprogrammi Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi koordineerijana, Euroguidance’i keskusena ning SALTO osaluse ja informatsiooni ressursikeskusena.

„Alates 1. augustist läks üks osa sihtasutuse Archimedes senistest tegevustest üle haridus- ja noorteametile (HarNo), kuid vähemalt aasta lõpuni jäävad Erasmus+ õpirände, strateegilise koostöö, noorsootöötajate ja noortevaldkonna arengu toetamise ning poliitikate kujundamise ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programm, Euroguidance ning SALTO osaluse ja info ressursikeskus Archimedese alla,“ selgitas sihtasutuse Archimedes juhatuse esimees Rait Toompere. „Seesugune samm-sammult üleminek on vajalik, et tagada nimetatud programmide ning tegevuste õiguspärane ja sujuv üleminek uude ametisse.“

Praeguste plaanide järgi liiguvad sihtasutuse Archimedes alla jäänud Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri tegevused haridus- ja noorteametisse 2021. aastal, konkreetne ajakava sõltub Euroopa Komisjoni otsustest. Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse taotlusvoorude toimumises mingisuguseid muudatusi seoses HarNo loomisega ei teki.

Alates 1. augustis liikusid haridus- ja noorteameti koosseisu Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA), akadeemilise tunnustamise agentuur (Eesti ENIC/NARIC keskus) ja riiklikud ning struktuuritoetustega seotud kõrgharidus- ja noorteprogrammid. Uues ametis jätkub riiklike toetusprogrammide, välisturunduse agentuuri tegevuste (sh Study in Estonia) ja struktuuritoetuste projektide (sh Dora+ ja erialastipendiumid) elluviimine HarNo rahvusvahelistumise osakonnas. Programme Noortekohtumised ja Hooliv klass hakkab edaspidi ellu viima noortevaldkonna korraldamise osakond.

Riigikogus 3. juunil 2020 vastu võetud Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muudatustega luuakse Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalasse haridus- ja noorteamet senise kolme haridusvaldkonna sihtasutuse Archimedese, HITSA ja Innove ning Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) baasil. Haridus- ja noorteamet alustas tööd 1. augustil.

Viimased uudised