Üldandmed Kontakt Otsi

Sihtasutuse Archimedes teadaanne seoses õpirände ja rahvusvaheliste koostööprojektidega Covid-19 hädaolukorras

Seoses lõppenud eriolukorraga on sihtasutuse Archimedes juhatus välja andnud uue käskkirja, mis reguleerib õpirännete ja rahvusvahelise koostöö käsitlemist hetkel kehtivas riiklikus hädaolukorras ja kestvas globaalses pandeemias.

Sihtasutus Archimedes tugineb käskkirja väljaandmisel WHO otsusele kuulutada viiruse COVID-19 levik pandeemiaks, Vabariigi Valitsuse otsusele kuulutada Eesti Vabariigis vastu 18. maid 2020 lõppenuks eriolukord, Välisministeeriumi jooksvatest reisihoiatustest ja avalikest allikatest teadaolevatest andmetest, mille kohaselt on paljudes riikides/piirkondades jätkuvalt kas karantiinirežiim, eriolukord või kasutusele võetud muud sarnased meetmed koroonaviiruse leviku takistamiseks.

Jätkuvalt on väga tõenäoline, et koroonaviiruse leviku piiramiseks võivad riigid väga lühikese etteteatamisega muuta (lõdvendada või karmistada) riiki sisenemise või seal liikumise tingimusi, varasemalt planeeritud üritused ja kohtumised võidakse ootamatult tühistada.

Nimetatud asjaolud kogumis annavad Sihtasutusele Archimedes aluse käsitleda jätkuvalt koroonaviiruse massilist levikut vääramatu jõuna käsitletava olukorrana. Sellest lähtuvalt kohaldab Sihtasutus Archimedes koroonaviiruse levikust tingitud asjaolude tõttu ära jäänud, katkestatud või edasi lükatud õpirännete, ürituste ja projektikohtumistega seoses tehtud kulutustele jätkuvalt vastavas lepingus ette nähtud vääramatu jõu kohta käivaid reegleid, kuid alates käesoleva käskkirja avaldamisest tuleb SA Archimedes lepingupartneritel selgitada ja põhjendada oma taotlust rakendada pooltevahelistele lepingulistele suhetele force majeure/vääramatu jõu tingimusi.

Juhtumeid menetletakse individuaalselt vastavalt iga programmi ja projektiliigi/meetme spetsiifilistele reeglitele.

Sihtasutuse Archimedes juhatuse käskkiri, mille alusel saab katkestatud või edasi lükatud õpirännete, ürituste ja projektikohtumistega seoses tehtud kulutustele vastavas lepingus ette nähtud vääramatu jõu kohta käivaid reegleid asub siin: Käskkiri 1-5/144/2020.

Kuna eriolukord on Eestis lõppenud ning ka teised riigid on paiguti avanemas siis meie soovitus on füüsilisi õpirändeid planeerida hoolikalt ja põhjalikult analüüsida riske. Oluline on, et planeeritavate füüsiliste õpirännete puhul oleks olukorra järsu halvenemise korral tagatud korralik kindlustuskaitse, et programmile ei tekiks täiendavalt kulusid, mida võiks praeguste teadmiste kohaselt olla võimalik ära hoida. Füüsilisi õpirändeid planeerides tuleks kasutada kõiki võimalikke vahendeid, et minimeerida võimalikku finantskahju (vahetatavad lennupiletid, reisitõrke kindlustus jms).

Sihtasutuse Archimedes juhatuse käskkirja, mis käesoleva käskkirjaga tühistati, leiab siit: Käskkiri 1-5/69/2020.

Viimased uudised