Üldandmed Kontakt Otsi

Sihtasutuse Archimedes aastaraamat 2017 on valminud

Sihtasutusel Archimedes valmis aastaraamat, millega anname ülevaate oma 2017. aasta tegevustest ja saavutustest. Aastaraamat käsitleb Sihtasutuse Archimedes peamisi valdkondi – nendeks on akadeemilise tunnustamine, hariduse rahvusvahelistumine, Euroopa Liidu struktuuritoetused Eesti kõrgharidusse ja teadusse, kõrg- ja kutsehariduse kvaliteedikindlustus ning noortevaldkonna rahvusvahelistumine.

2017. aasta oli juubelihõnguline – Archimedesel täitus 20. tegevusaasta ning lisaks tähistasime programmi Erasmus+ sünnipäeva. “Erasmusest sai Erasmus+” sünnipäevapidustusi viidi läbi üle Euroopa. Meie 20. sünnipäeva tähistasime sellega, et vedasime eest kogu “Hariduse ala” suvisel Arvamusfestivalil ning ehitasime festivalile koos noorte EKA arhitektidega unikaalse ala „Väliraamatukogu“.

Rahvusvahelise koostöö raames oli 2017. aasta samuti märkimisväärne. Meie noorteagentuur võitis Euroopa Komisjoni konkursi üleeuroopalise noortevaldkonna kompetentsikeskuse juhtimiseks. Meie Eesti Kõrg- ka Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri tegevusajaloos võtsime esmakordselt ette täienduskoolituse õppekava hindamise, kuid seda mitte Eestis, vaid Tadžikistanis. Lõpule jõudis ka Eesti-Soome kõrghariduse kvaliteedi edendamise koostööprojekt Aserbaidžaanis.

UNESCO juurde loodud ülemaailmse tunnustamise konventsiooni ekspertrühmal, millega on seotud ka meie akadeemilise tunnustamise agentuur (Eesti ENIC/NARIC keskus), valmis konventsiooni teksti kavand. Lisaks osalesime ka rahvusvahelises diplomiveskite ja võltsdiplomite uuringus ja vastavasisuliste juhendite väljatöötamisel, mis aitab paremini tuvastada libaülikoole ja avastada võltsitud diplomeid. Projekti „FRAUDOC“ uuringute tulemusel koostatud juhendid saavad olema igapäevaseks töövahendiks kogu ENIC ja NARIC koostöövõrkude keskustele, kõrgkoolidele ja tööandjatele Euroopa regioonis.

Aasta lõpus tõmbasime joone alla ka Euroopa Komisjoni projektile „Study in Europe“, kus osalesime nelja edukaima kõrgharidust tutvustava riigiga (Ühendkuningriik, Holland, Saksamaa, Prantsusmaa) ja mõttekojaga ACA Euroopa kõrgharidusruumi tutvustamisel. Projekt läks edukalt ning saame jätkata nii Eesti kui Euroopa heaks tööd ka järgnevatel aastatel.

Struktuuritoetuste agentuur sai täie hooga käima uue struktuuritoetuste perioodi rakendamise ja suuremad väljamaksed mahus ligi 40 miljonit eurot jõudsid toetuse saajateni.

Aastaraamatus on ka juhtkonna ning nõukogu pöördumine aastaraamatu lugejale, sihtasutuse eelarve ning juhtimisstruktuur ning koondnimekiri kõigist 2017. aasta lõpu seisuga sihtasutuses töötanud töötajatest.

Head lugemist!

 

Meie 2017. aasta aastaraamatut saab alla laadida järgnevalt lingilt:

Aastaraamat 2017

Kõik aastaraamatud (2001-2017) on leitavad järgnevalt lingilt:

https://erasmuspluss.ee/infomaterjalid/aastaraamatud/

 

Viimased uudised