Üldandmed Kontakt Otsi

Sihtasutus Archimedes otsib „Aasta võõrkeelealast tegu 2020″

Sihtasutus Archimedes kutsub osalema keeleõppe tunnuskirja konkursil „Aasta võõrkeelealane tegu 2020″. Kandideerima on oodatud keeleõppeprojektid, -materjalid, -vahendid, -festivalid jm, mis on olnud tulemuslikud, uuenduslikud ja innustanud õppima võõrkeeli.

Euroopa keeleõppe tunnuskiri toetab ja tunnustab uuenduslikku lähenemist keeleõppele, sh erinevate tehnoloogiate ja tehnikate kasutamist ning hea praktika levitamist. „Praegune eriolukord ning distantsõppel olemine on tõenäoliselt andnud võimaluse kasutada innovaatilisi vahendeid ja meetodeid ka võõrkeelte õppimiseks ja  õpetamiseks ning sellane kogemus on tunnustamist väärt,“ selgitab sihtasutuse Archimedes üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduse büroo juhataja ning keeleõppe tunnuskirja konkursi eestvedaja Made Kirtsi.

Aasta võõrkeelealane tegu võib olla nii edukalt läbi viidud festival, hästi toimivad keeleõppe materjalid, inspireeriv õpiring, populaarne keelteklubi, edukaks osutunud keeleõppe projekt, võõrkeelte õppimise ja õpetamise teemaline konverents vms – eelkõige need tegevused, mis ei ole seotud formaalse õppetööga.

2020. AASTA EELISTEEMAD

  1. Koolide avatuse suurendamine ning koolijuhtide ja õpetajate toetamine keeleliste ja kultuuriliste erinevuste juures. Loe edasi…
  2. Eesti keele kui teise või võõrkeele õpe. Loe edasi…
  3. Edukate piiriüleste õpi- ja karjääriteede kujundamine keeleoskuse arendamisega. Loe edasi…
  4. Keeleõpe distantsõppe ajastul. Loe edasi…

KUIDAS TAOTLEDA?

Taotluse esitajaks võivad olla nimetatud projektiga/algatusega seotud inimesed või organisatsioonid. Taotlus esitatakse elektrooniliselt küsimustele vastamise vormis: archimedes.ee/euroopa-keeleõppe-tunnuskiri-taotlemine.

Taotlusi saab esitada 31. maini 2020 (hiliseim saatmise kuupäev).

Euroopa Komisjoni ning Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleõppe tunnuskiri on rahvusvaheline tunnustus. Tunnuskirja saajad valib esitatud kandidaatide hulgast välja žürii. Silmapaistvamatele tunnuskirja laureaatidele antakse ka rahaline preemia. Tunnuskirjad ja preemiad antakse üle sügisel.

Viimased uudised