Projektitegijale

Erasmus+ programmi õpiränne pakub osalejatele õpirändevõimalusi ning toetab haridusasutuste ja teiste elukestva õppega seotud organisatsioonide arengut Euroopas. Õpirändes osalemine annab haridusvaldkonnaga seotud inimestele suurepärase võimaluse enesetäiendamiseks ja õppimiseks rahvusvahelises keskkonnas. 

Erasmus+ koostööprojektide käigus jagatakse kasulikke töökogemusi ning lahendatakse eri haridusvaldkondade probleeme ja püstitatud ülesandeid.