Mis on Erasmus+?

Erasmus+ pakub võimalusi välismaal õppimiseks, praktikaks, õpipoisiõppeks ja töötajate vahetuseks kõigis haridus-, koolitus-, noorte- ja spordivaldkondades. See on avatud kooliõpilastele, üliõpilastele ja kutseõppuritele, täiskasvanud õppijatele, noortevahetustele, noorsootöötajatele ja sporditreeneritele.

Programmi eesmärgiks on olla varasemast kaasavam ning prioriteediks on toetada ka juba Euroopa haridusruumi visioonis kirjeldatud rohe- ja digipööret. Tänapäeva pandeemia tingimustes suunatakse programmi ressursse ka haridus- ja koolitussüsteemide vastupanuvõime tugevdamisse.

Lisaks projektidele, mille keskmes on liikuvus ja õpiränne, investeeritakse uue programmi raames ka piiriülestesse koostööprojektidesse. Nende projektide osapoolteks võivad olla kõrgkoolid, koolid, õpetajaharidust ja -koolitust pakkuvad õppeasutused, täiskasvanuõppe keskused aga ka noorte- ja spordiorganisatsioonid, kutsehariduse ja -õppe pakkujad ning teised õppevaldkonnas osalejad.