Üldandmed Kontakt Otsi

Programm Euroopa Noored toetas noorteprojekte ligi 2,2 miljoni krooniga

Euroopa Liidu noorte kodanikuharidusprogrammist sai neljandas taotlusvoorus toetust 17 Eesti noorteprojekti.

Toetati kolme rahvusvahelist noortevahetust, mis annavad Eesti ja teiste riikide noortele võimaluse ühistegevuse käigus endi jaoks olulisi teemasid käsitleda ning üksteise kultuurilisi sarnasusi ja erinevusi tundma õppida. Näiteks korraldab Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi Euroopa Noored projektigrupp noortevahetuse “Reach High”, mille käigus arutavad Eesti ja Inglismaa noored oma idee teostamiseks rahaliste ressursside leidmise võimalusi.

Noortealgatuste alaprogrammis, mis seab keskmesse noorte tegevused oma kogukonna heaks, toetati Roheliste Uuendajate kohalikku noortealgatust “Lihtsad rohelised uuendused”, millega propageeritakse keskkonnahoidu. Noored teevad tuntud Eesti inimestega intervjuud, kus need selgitavad keskkonna säästmise viise ja vajadust. Videosid levitatakse internetis.

Euroopa vabatahtliku teenistuse raames tuleb Eestisse 3 vabatahtlikku Belgiast, Itaaliast ja Prantsusmaalt, kes asuvad tegutsema Eesti noorteorganisatsioonides ning sotsiaal- ja noortekeskustes. 8 Eesti noort lähevad aga vabatahtlikuks Gruusiasse, Venemaale, Moldovasse, Kreekasse, Armeeniasse ja Itaaliasse, töötama noorteorganisatsioonidesse või -keskustesse.

Noorsootöötajate rahvusvahelise koostöö arendamisele suunatud alaprogrammi toel korraldab NGO Islander järgmise aasta jaanuaris Kuressaares Euroopa noorsootöötajatele (s.h Saaremaa) koolituse “Activating the Incative Young Person”, kus arutatakse, kuidas kaasata noorsootöösse mitteaktiivsed ja töötuid noori.

Noorteseminaride
alaprogrammis, mis võimaldab arendada noorte ja otsustajate dialoogi, toetati kahte projekti. Tartumaa Noortekogu aitab oma kohaliku noorteseminariga “Sa ei ole hüpiknukk, liiguta ise nuppe” kaasa kohalike noortevolikogude loomisele Tartu maakonna valdades ja linnades.
Euroopa Liidu noorte kodanikuharidusprogramm Euroopa Noored toetab 13-30-aastaste noorte mitteformaalset õppimist. Projektitaotlusi võivad esitada kõik mittetulundusühingud, avalik- õiguslikud asutused ja noortegrupid.

Programmil on kokku 5 taotlustähtaega: 1. veebruar, 1. aprill, 1. juuni, 1. september ja 1. november. 1. novembriks on eriti oodatud keskkonnateadlikust tõstvad ja maailmaharidust edendavad projektid.

Toetusi vahendab SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo.

Viimased uudised