Üldandmed Kontakt Otsi

PRESSITEADE: Programm Euroopa Noored toetas noorteprojekte ligi 6,2 miljoni krooniga

Euroopa Liidu noorte kodanikuharidusprogrammist sai teises taotlusvoorus toetust 32 Eesti noorteprojekti.

Toetati 12 rahvusvahelist noortevahetust, mis annavad Eesti ja teiste riikide noortele võimaluse ühistegevuse käigus endi jaoks olulisi teemasid käsitleda ning üksteise kultuurilisi sarnasusi ja erinevusi tundma õppida. Ukraina Noorsooliit Eestis arutleb koostöös Ukraina, Taani ja Moldova noortega augustis Ukrainas vaba ja demokraatliku Euroopa idee üle. Vormsi ja Ahvenamaa noored korraldavad samuti augustis Ahvenamaal noortevahetuse, et tõsta Eesti ja Soome väikesaarte noorte huvi kohaliku elukorralduse kujundamise vastu ning suurendada noorte osalust rahvusvahelises koostöös.

Noortealgatuste alaprogrammis, mis seab keskmesse noorte tegevused oma kogukonna heaks, toetati 10 projekti. Näiteks algatatakse liikumine “Oleme koos”, mille kaudu saavad puuetega noored enda kõrvale terve sõbra. Kohtla-Järve gümnaasiumi õpilased uurivad aga oma projekti “Värvi oma maailma” raames linnaelanikelt, mida oleks vaja linnas muuta ning viivad muutused ka ellu.

Euroopa vabatahtliku teenistuse raames tuleb Eestisse 22 vabatahtlikku erinevatest Euroopa Liidu riikidest nagu Saksamaa, Itaalia, Prantsusmaa, Hispaania, Rootsi, Soome, Leedu, Läti ja Suurbritannia ning ka Venemaalt ja Makedooniast. Vabatahtlikud asuvad tegutsema noorteorganisatsioonides, lasteaedades, koolides ning sotsiaal- ja noortekeskustes üle Eesti.

Noorsootöötajate rahvusvahelise koostöö arendamisele suunatud alaprogrammi toel viiakse ellu kaks koolitustegevuse ja võrgustikuprojekti. Näiteks korraldab noortegrupp Global Educators novembris Otepääl maailmahariduse ja säästva tarbimise teemalise koolituse Leedu, Hispaania, Portugali, Poola, Itaalia ja Eesti noortejuhtidele ja noorsootöötajatele. Koolitusel selgitatakse ideed, et tehes midagi kohalikul tasandil, tuleb silmas pidada, et selle mõju ulatub tervesse maailma.

Noorteseminaride
alaprogrammis, mis võimaldab arendada noorte ja otsustajate dialoogi, toetati samuti kahte projekti. Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts korraldab Haapsalus rahvusvahelise noorteseminari koos Läti, Leedu, Soome ja Prantsuse noorte ja tervishoiuvaldkonna ekspertidega, kus arutatakse mitteformaalse õppe kasutamist terviseedendamisel.

Euroopa Liidu noorte kodanikuharidusprogramm Euroopa Noored toetab 13-30-aastaste noorte mitteformaalset õppimist. Projektitaotlusi võivad esitada kõik mittetulundusühingud, avalik- õiguslikud asutused ja noortegrupid.

Programmil on kokku 5 taotlustähtaega: 1. veebruar, 1. aprill, 1. juuni, 1. september ja 1. november. 1. juuniks on eriti oodatud loovust ja innovatsiooni arendavad projektid.

Toetusi vahendab SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo.

Teate edastas:

Marit Valge
Avalike suhete ja teavitustegevuste koordinaator
SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo
699 6493; 56645598
marit.valge@noored.ee
http://euroopa.noored.ee

Viimased uudised