Üldandmed Kontakt Otsi

PRESSITEADE: Eesti kõrgkoolides alustab tööd 31 tipptasemel välisõppejõudu

Sihtasutus Archimedes toetab Dora programmi raames kolmekümne ühe uue välisprofessori Eestis töötamise alustamist alates sügissemestrist 2009. Õppejõudude töötasudeks eraldatakse rohkem kui 150 miljonit krooni Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Haridus- ja teadusministri Tõnis Lukase sõnul on tegemist Eesti kõrghariduse rahvusvahelise konkurentsivõime seisukohast väga tähtsa otsusega. “Eesti ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide strateegilised sihid on seotud rahvusvahelises konkurentsis läbilöömisega. Meie üliõpilaste huvides on see, et rahvusvaheline tase tuleks koju kätte ja et ka siinsed õppeajõud tunnetaksid laiemat konkurentsi. See teeb ülikooli avatumaks, sest aitab elavdada rahvusvahelist teadmistevahetust ning viib siinse õppe- ja teadustöö kvaliteeti paremale järjele” lausus Lukas. Ta lisas, et loomulikult teeb Haridus- ja Teadusministeerium selle kõige kõrval ka jõupingutusi, et oma Eesti noored õppejõud peale välismaal stažeerimist kodumaale meie üliõpilaste ette tagasi tuleksid.

“Tänu Euroopa Liidu lisarahastusele saavad ülikoolid maksta välisprofessoritele tavapalgast tundvalt kõrgemat tasu ja seega meelitada siia väga häid õppejõude, kes siin töötatud aastate jooksul mõjutavad tuhandeid tudengeid,” ütles konkursi läbiviimist korraldanud SA Archimedes kõrghariduse arenduskeskuse juhataja Katrin Kiisler.

Rahastatud 31st ametikohast 25 on majanduse konkurentsivõime seisukohast võtmetähtsusega valdkondades nagu energeetika, materjaliteadus, infotehnoloogia, ehitustehnika ja arstiteadus.

Kõrgkoolide taotluste hindamisel peeti ametikohtade finantseerimisel silmas eriala olulisust riigile, väljundit ettevõtlusse ja interdistsiplinaarsust. Valdav osa välisprofessoreid alustab tööd Tartu Ülikoolis (14) ja Tallinna Tehnikaülikoolis (10). Näiteks saab Tartu Ülikool palgata nanostruktuuride füüsika, radioloogia ning rahvusvahelise turunduse professorid ja Tallinna Tehnikaülikool päikeseenergeetika ning tuumaelektrijaamadele spetsialiseeruva professori. Sotsiaal- ja humanitaarvallas rahastatakse urbanistika professori ametikohta Eesti Kunstiakadeemias ja Euroopa õiguse professori tööd Tartu Ülikoolis. Toetust leidsid ka Eesti Infotehnoloogia Kolledži ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli taotlused juhtivate välisõppejõudude kaasamiseks.

Projektikonkursile esitati kokku 61 taotlust, mille hulgast tegi valiku haridus- ja teadusministri poolt kinnitatud komisjon, kuhu kuulusid muuhulgas Arengufondi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Tööandjate Keskliidu esindajad. “Leidmaks kõrge kvalifikatsiooniga kandidaate, kuulutavad kõrgkoolid nüüd välja avalikud rahvusvahelised konkursid. Koolid saavad välisprofessoreid palgata kolmeks kuni viieks aastaks,” lisas Kiisler.

Lisaks tegi hindamiskomisjon ettepaneku avada suunatud konkurss välisõppejõudude kaasamiseks energeetika, IKT ja kasvatusteaduste valdkonnas.

Täidetav ametikoht Kool Eraldatud palgafond
1 radioloogia professor Tartu Ülikool 7 518 000
2 energeetika professor Tallinna Tehnikaülikool 3 199 000
3 päikeseenergeetika ja materjalide professor Tallinna Tehnikaülikool 6 798 000
4 inimene-arvuti interaktsiooni kõrvaleriala dotsent Eesti Infotehnoloogia Kolledž 4 852 000
5 bioloogilise füüsika professor Tartu Ülikool 8 143 000
6 tuumaenergeetika ja tuumaohutuse professor Tartu Ülikool 8 143 000
7 keevitusprotsesside professor Tallinna Tehnikaülikool 3 071 000
7 radiograafia professor Tartu Tervishoiu Kõrgkool 4 832 000
9 patoloogilise anatoomia professor Tartu Ülikool 7 518 000
10 biomehaanika ja/või bioloogiast inspireeritud juhtimise professor Tallinna Tehnikaülikool 5 005 000
11 materjalide kompuutermodelleerimise professor Tartu Ülikool 8 143 000
12 polümeeride tehnoloogia professor Tallinna Tehnikaülikool 4 004 000
13 nanomaterjalide tehnoloogia professor Tartu Ülikool 4 341 000
14 nanostruktuuride füüsika professor Tartu Ülikool 8 143 000
15 merefüüsika (meresüsteemide modelleerimise) professor Tallinna Tehnikaülikool 2 151 000
16 tarkvaratehnika/ interaktsiooni disaini professor Tallinna Ülikool 5 934 000
17 keskkonnateaduste professor Eesti Maaülikool 4 966 000
18 sardsüsteemide professor Tallinna Tehnikaülikool 6 099 000
19 mehhanotehnika komponentide professor Tallinna Tehnikaülikool 4 094 000
20 haridusteaduste professor Tartu Ülikool 7 209 000
21 rahvusvahelise turunduse professor Tartu Ülikool 4 645 000
22 energeetika professor Eesti Maaülikool 1 602 000
23 neuropatoloogia professor Tartu Ülikool 7 518 000
24 urbanistika professor Eesti Kunstiakadeemia 3 058 000
25 rakendusgeoloogia professor Tallinna Tehnikaülikool 2 879 000
26 Euroopa õiguse professor Tartu Ülikool 4 926 000
27 füsioteraapia professor Tartu Ülikool 8 140 000
28 ehitustehnika professor Tallinna Tehnikaülikool 2 879 000
29 maastikuarhitektuuri professor Eesti Maaülikool 4 966 000
30 skandinavistika professor Tartu Ülikool 5 739 000
31 sotsioloogia professor Tartu Ülikool 5 136 000

Lisainfo
Katrin Kiisler, kõrghariduse arenduskeskuse juhataja Sihtasutuses Archimedes
tel 516 2196, katrin.kiisler@archimedes.ee

Heli Aru, Haridus- ja Teadusministeeriumi nõunik
tel 529 0520, heli.aru@hm.ee

Viimased uudised