Üldandmed Kontakt Otsi

Otsime pilootprojekti „Kvaliteedikindlustamine 2009“ ekspertteenuse osutajat

Sihtasutus Archimedes kutsub esitama pakkumist lihtsustatud korras läbiviidavale hankele programmi Primus raames pilootprojekti “Kvaliteedikindlustamine 2009” ekspertteenuse osutamiseks.

Hanke eesmärgiks on leida eksperdid projektis osalevate kõrgkoolide – ja assessormeeskondade toetuseks.

Programm Primus on loodud “Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013” ja sellest tuleneva “Inimressursi arendamise rakenduskava” alusel prioriteetse suuna “Teadus- ja arendustegevuse inimressursi arendamine” meetme “Teaduspoliitika ja kõrghariduse kvaliteedi arendamine” rakendamiseks.

Programmi Primus rahastatakse Euroopa Liidu sotsiaalfondist.

Hankedokumendid väljastatakse e-posti teel pärast avalduse laekumist.

Avaldus esitatakse e-posti aadressile anneli.lorenz@archimedes.ee ja see peab sisaldama juriidilise või füüsilise isiku kontaktandmeid (nimi, asutuse puhul ka kontaktisik), postiaadressi, e-posti aadressi ja telefoninumbrit.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 13. oktoober 2009 kell 12.

Viimased uudised