Üldandmed Kontakt Otsi

Nõukogu kinnitas Archimedese 2009. aasta eelarve mahus 1,79 miljardit krooni

Archimedese nõukogu kinnitas esmaspäeval 11. mail sihtasutuse 2009. aasta eelarve.

Sihtasutuse Archimedes 2009 eelarve kogumaht on 1 789,6 miljonit krooni, mis majandusliku sisu järgi jaguneb 1 698,5 miljoni krooni ulatuses haridus-ja teadusvaldkonnas jaotatavateks toetusteks ja 91,1 miljoni krooni ulatuses sihtasutuse tegevuskuludeks.

Eelarvet rahastatakse:

  • 1 502,0 miljonit krooni Haridus- ja Teadusministeeriumi vahendusel riigieelarvest (sh välisabi),
  • 127,1 miljonit krooni Euroopa Komisjoni eelarvest,
  • 1,9 miljonit krooni laekumiste arvelt sihtasutuse majandustegevusest.

Möödunud perioodide tulemi arvelt on moodustatud 1,5 miljoni krooni suurune reservfond, mida on võimalik kasutada sihtasutuse nõukogu koosoleku otsuse alusel.

Viimased uudised