Üldandmed Kontakt Otsi

Noorteagentuur

Noorteagentuur on sihtasutuse Archimedes struktuuriüksus, mis tegeleb noorte, noorsootöötajate ja noortevaldkonna arengu toetamise ning rahvusvahelise koostöö edendamisega – seda kõike juba alates 1997. aastast! Noorteagentuuri visioon on “Iga noor hoolib iseendast ja maailmast” ja seda silmas pidades viime ellu Erasmus+: Euroopa Noored ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programme.

Alates 2015. aastast koordineerib Noorteagentuur üle-Euroopalise noortele ja noorteorganisatsioonidele suunatud infovõrgustiku Eurodesk tegevust Eestis. Eurodesk pakub infot noorte õppimis-, töötamis- ja koolitusvõimaluste kohta Euroopas ning julgustab noori suuremale osalusele ühiskonnas ja dialoogile otsustajatega.

Noorteagentuuris tegutseb ka SALTO Osaluse ja Informatsiooni Kompetentsikeskus, mille ülesanne on arendada uuenduslikku strateegilist lähenemist noorte osalusele Euroopa noorsootöös, tutvustades trende ja parimaid kogemusi. Keskus pakub sisendit ka Euroopa Komisjoni töösse, toetab Erasmus+ riiklikke noorteagentuure 33 programmiriigis ja teeb koostööd teiste noorte osaluse valdkonnas tegutsevate organisatsioonidega.
Lisaks noored.ee veebilehele haldab Noorteagentuur ka mitteformaalset õppimist edendavat veebi mitteformaalne.ee ning noortele suunatud Euroopa Noorteportaali

Kõige aktuaalsema noorteprojektide info leiate Noorteagentuuri koduleheküljelt www.noored.ee