Üldandmed Kontakt Otsi

Mentorõppejõud alustasid kõrgkoolides tööd

Sellel septembril asusid ESF programmi Primus toetusel üheteistkümnes Eesti kõrgkoolis oma kolleege toetama ja innustama kakskümmend mentorõppejõudu.

Mentorõppejõud on kogenum õppejõud, kes toetab kaasõppejõu (mentee) professionaalset arengut, suunab teda oma tegevusi süvitsi analüüsima, annab tagasisidet ning paneb vajadusel kahtlema ja vastuseid otsima.

Oluline on mõistmine, et mentorlus pole sundus, vaid tegemist on dialoogiga kahe kolleegi vahel.

“Sel aastal alustanud mentorõppejõud on väga entusiastlikud ja aktiivsed,” kirjeldas programm Primus koordinaator Karin Ruul. “Nad on huvitatud mentorlusest ja valmis toetama oma kolleege. Ootaks, et neil saaks olema samasugused optimistlikud ja õpihimulised menteed.”

Mentorid asusid ametisse Estonian Business Schoolis, Maaülikoolis, Eesti Infotehnoloogia Kolledžis, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes, Mainori Kõrgkoolis, Sisekaitseakadeemias, Tallinna Tehnikakõrgkoolis, Tallinna Ülikoolis, Tallinna Pedagoogilises Seminaris, Tartu Ülikoolis ja Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis.

Kui õppejõul on huvi leida omale mentor või hakata ise mentorõppejõuks, siis täpsemalt saab lugeda programmi Primus veebilehelt või võtta ühendust oma kooli programmi Primus esimese tegevuse koordinaatoriga (http://primus.archimedes.ee/node/10).

Tuleva aasta septembris täienevad mentorõppejõudude read juba 30 uue mentoriga, kelle koolitused algavad juba jaanuaris. Programmi Primus kohaselt võiks 2013. aastaks kõrgkoolides oma kolleege toetamas olla üle saja mentorõppejõu.

Programmi Primus elluviija on SA Archimedes, programmi rahastatakse Euroopa Liidu sotsiaalfondist.

Täpsemalt saab mentorluse ja programmi kohta lugeda veebilehelt primus.archimedes.ee.

Viimased uudised