Üldandmed Kontakt Otsi

Konverents analüüsib 20 aasta jooksul tehtud teadusotsuseid

27. jaanuaril peetakse Tartus Dorpati konverentsikeskuses konverentsi „20 aastat teadusevalveerimist Eestis“, mis analüüsib Eestis läbi viidud nelja teaduse hindamise käigus tehtud otsuseid.

1991. aastal otsustati, et Eesti teaduse ühest süsteemist teise liikumiseks on tarvis ressursside sujuvat ümberjagamist ja teaduse muutmist ülikoolikeskseks. Selleks otsustati korraldada esimene  teaduse rahvusvaheline hindamine. „Rahvusvaheline hindamine on vajalik, sest ka haige ei saa endale ise diagnoosi panna,“ kirjutas tookord akadeemik Peeter Saari. 1991. aasta  evalveerimise viisid läbi Rootsi eksperdid, raha selleks eraldas Rootsi valitsus.

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas: „Eesti teaduse kõrget taset tunnustati hiljuti Tartus toimunud Euroopa haridus- ja teadusministrite ning riikide teadusfondide juhtide nõupidamisel. Nii ametlikus teabes kui ka ajakirjanduses, näiteks ajakirjas „Nature“ on rõhutatud Eesti kiireid muutusi teaduskorralduses, mis tegid meie teadussüsteemi rahvusvaheliselt tunnustatuks ja tulemused kvaliteedipõhisteks. Rahvusvaheline evalveerimine oli üks neid julgeid samme, mis Eesti teadust tippkonkurentsis on hoidnud.“

Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsleri Andres Koppeli hinnangul on 20 aastat tagasi tehtud esimese rahvusvahelise evalveerimise mõju Eesti teadussüsteemi väljaarendamisele olnud väga suur. „Rootsi kolleegide antud soovitusi võeti üheksakümnendate aastate keskel väga tõsiselt, need aitasid üles ehitada  läänelikele väärtustele orienteeritud teadussüsteemi.  Selle Rootsi  teadlaste abi  ulatusest saame täiel määral aimu alles nüüd, eriti siis, kui võrdleme, kuidas on üldkokkuvõttes läinud Eesti ja mõnede teiste meiega samalt lähtepositsioonilt alustanud saatusekaaslaste teadussüsteemi tõhusust,“ ütles Koppel.

Sellest ajast on Eestis toimunud veel kolm teadus- ja arendustegevuse evalveerimist – 1994., 2000. – 2003. ja 2010. aastal. Konverentsil heidetakse lühipilk neile neljale evalveerimisele, lisaks tutvustatakse teiste riikide analoogilisi kogemusi, arutletakse evalveerimise metoodiliste ja sisuliste küsimuste üle ning vaetakse teaduse hindamise perspektiive Eestis.

Konverentsi avab Eesti Teaduste Akadeemia president professor Richard Villems, ettekannetega esinevad 1991. aastal Eesti Teadusfondi Nõukogu esimehena töötanud professor Peeter Saari, 2010. aasta korralise evalveerimise hindamiskomisjoni esimees professor Roland Axtmann ja Inglismaa kõrgharidust rahastava nõukogu teaduspoliitika osakonna juhataja Paul Hubbard.

Konverentsi korraldab Sihtasutuse Archimedes teaduskompetentsi nõukogu büroo koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Lisainfo: Andres Koppel, Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler, tel 735 0211, andres.koppel@hm.ee

Konverentsi veebileht  https://erasmuspluss.ee/evalveerimiskonverents

Viimased uudised