Üldandmed Kontakt Otsi

Haridus- ja Teadusministeerium hoiatab loata tegutseva kõrgkooli eest

Ennast internetis kõrgkoolina reklaamival asutusel „European College of Professional Studies and Research“ ei ole Eestis kõrgharidusõppe läbiviimise õigust ning asutus ei saa anda riigi poolt tunnustatud diplomeid.

Veebilehel www.ecpsr.com on esitatud alusetu info kõrgharidustaseme õppest, riiklikust tunnustatusest ning koostööst Haridus-ja Teadusministeeriumiga. Ministeeriumi kõrgharidusosakonna juhataja Margus Haidak märkis, et eksitav reklaam viitab võimalusele omandada kõrgharidus e-õppe vormis ja saada Eesti riigi poolt tunnustatud lõpudokumente.

„See ei vasta tõele ja inimesed võivad pahaaimamatult sattuda olukorda, kus neile pakutakse ebaseaduslikku tasulist teenust,“ ütles Haidak. „Iga õppida soovija peaks õppeasutust valides jälgima, et koolil oleks tegevusluba.“ Kõrgharidusõppe avamiseks Eestis peab ülikooliseaduse kohaselt andma loa valitsus. Haridus- ja Teadusministeerium teeb valitsusele vastava ettepaneku juhul, kui õppe kvaliteeti on hinnatud ja tunnistatud piisavaks.

Asutus nimega „European College of Professional Studies and Research“ ei ole pöördunud Haridus-ja Teadusministeeriumi poole õppe läbiviimise õiguse saamiseks ning neile ei ole kinnitatud õppe läbiviimise õigust valitsuse poolt.

Ministeerium on pöördunud Politsei- ja Piirivalveameti poole seoses ebaseadusliku majandus-ja õppetegevuse kahtlustusega.

Sihtasutuse Archimedes akadeemilise tunnustamise agentuuri (ENIC/NARIC keskus) andmetel on see esimene omataoline juhtum Eestis. Koostöös partneritega (projekt FRAUDOC) on agentuur välja andnud kaks kvalifikatsioonide hindajate võitlust diplomiveskitega hõlbustavat publikatsiooni:

  • Guide on Diploma Mills and other dubious institutions (pdf), mis on suunatud välisriigi kvalifikatsioonide hindamisega seotud osapooltele nagu ülikoolid, tööandjad, avalik sektor.
  • Handbook on Document Fraud for Credential Evaluators, mis on kättesaadav ainult ENIC/NARIC keskuste töötajatele.

 

Viimased uudised