Üldandmed Kontakt Otsi

Hange taotlussüsteemi arendamiseks

SA Archimedes kõrghariduse arenduskeskus soovib sõlmida hankelepingu taotlussüsteemi arendamiseks. Taotlussüsteem peab võimaldama taotlusi vastu võtta, neid menetleda ja hinnata, taotlejaga finantseerimislepinguid sõlmida ning andmeid dokumendihaldussüsteemi edastada.

Arenduse eesmärkideks on:
1. hõlbustada sihtasutuse taotlemisprotsessi, sh tagada taotlejale lisaks paberkandjal taotlemisele ka elektroonilise taotlemise võimalus ning lühendada seeläbi taotluste menetlemisele kuluvat aega;
2. kiirendada sihtasutuse andmehaldusprotsessi läbi e-taotlemise kaudu saadud andmete kaasamise sihtasutuse dokumendiregistrisse;
3. vähendada sihtasutuse dokumendihalduses paberkandjal säilitatavate tõendusdokumentide mahtu ning minna järk-järgult üle e-dokumendihaldusele;
4. lihtsustada taotlejate ja taotluste lõikes tehtava statistika koostamist.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 11. november 2009 a.

Täpsem info pakkumiskutse kohta: Piret Koll, piret.koll@archimedes.ee, tel: 730 0809

Viimased uudised