Üldandmed Kontakt Otsi

Euroopa Liidu uute haridusprogrammide avakonverents "Uus hoog õppimisele!”12. aprillil 2007 Tallinnas Reval Hotel Olümpia konverentsikeskuses

Konverentsil “Uus hoog õppimisele!” arutletakse Eesti haridussüsteemi ees seisvate väljakutsete üle

Neljapäeval, 12. aprillil k.a, leiab Tallinnas, Reval Hotel Olümpia konverentsikeskuses aset Euroopa Liidu haridusprogrammide – Elukestva õppe programmi ning programmi Euroopa Noored – uue ajajärgu 2007-2013 pidulik avakonverents “Uus hoog õppimisele!”, millel esineb avaettekandega Euroopa Komisjoni volinik Ján Figel.

Käesolevast aastast alates on haridus- ja noortevaldkonnas oodata muutusi nii Euroopas kui ka Eestis. Tuleb õppida uusi perspektiive ja rõhuasetusi, mis on seatud Euroopa Liidus uute käivitatud haridusprogrammide raames. Aastateks 2007-2013 loodud Euroopa Liidu uuenenud haridusprogrammide – Elukestva õppe programmi ning noorte kodanikuharidusprogrammi Euroopa Noored (vt taustainfot programmide kohta allpool) – alguse teadvustamiseks korraldab Eestis mõlema programmi tegevust koordineeriv Sihtasutus Archimedes koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga avakonverentsi “Uus hoog õppimisele!”.

“Konverentsi eesmärgiks on arendada Euroopa hariduskoostöö ning haridussüsteemide lõimumise teemalist diskussiooni Eesti ja Euroopa kontekstis,” sõnas SA Archimedes juhatuse liige Rait Toompere. “Lisaks formaalharidussüsteemile pööratakse tähelepanu mitteformaalse õppimise võtmeküsimustele, elukestva õppe väärtustele, kodanikuharidusele ja aktiivsele kodanikuks olemisele.”

Ettekannetega esinevad Euroopa Komisjoni hariduse, noorte ja kultuurivaldkonna volinik Ján Figel, Eesti Vabariigi haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas, Tartu Ülikooli Eetikakeskuse juhataja Margit Sutrop ja rahvusvaheliselt tunnustatud mitteformaalse õppimise ekspert Lynne Chisholm.

Tervitussõnavõtt on Riigikogu esimehel Ene Ergmal, lõpumõtisklust kodanikuks olemise teemal pakub Jarek “Chalice” Kasar. Konverentsi juhatab Ilmar Raag.

Ürituse raames toimub Reval Hotel Olümpia konverentsikeskuses (saalis Gamma) kell 13.00 pressikonverents, millel osalevad Euroopa Komisjoni volinik Ján Figel, haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas ning haridusprogramme koordineerivate büroode juhid Rait Toompere ja Reet Kost.

Tegemist on volinik Figeli ainsa avaliku pressikonverentsiga tema Eesti-visiidi vältel! Kõik ajakirjanikud on teretulnud osalema.

Ürituse programm on leitav konverentsi veebilehelt www.archimedes.ee/uushoog , kus huvilistelon võimalik jälgida ka konverentsi veebiülekannet.

Lisainfo:

Mirjam Jänes
Avalike suhete ja kodanikuhariduse koordinaator
SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo

6996493, 5127388

mirjam@noored.ee

Kalmar Kurs

Välissuhete osakonna juhataja

Haridus- ja Teadusministeerium

735 0150, 53326367

kalmar.kurs@hm.ee

Taustainfo

Elukestva õppe programmon seniste Socratese ja Leonardo da Vinci programmide baasil loodud haridusprogramm. Elukestva õppe programmi üldeesmärk on elukestva õppe abil kaasa aidata ühenduse arengule arenenud teadmistepõhise ühiskonnana, mida iseloomustab säästev majanduslik areng, uute ja paremate töökohtade loomine ja suurem sotsiaalne ühtekuuluvus, tagades samas tulevastele põlvkondadele hea keskkonnakaitse. Eelkõige on sihiks edendada vahetussidemeid, koostööd ja liikuvust ühenduse haridus-ja koolitussüsteemide vahel, nii et neist saaks kvaliteedi mõõdupuu kogu maailmas. Programmi haldab Hariduskoostöö Keskus, mis hõlmab nii üldhariduse, kutsehariduse, kõrghariduse ja täiskasvanuhariduse valdkondi kui ka valdkondadeüleseid tegevusi: hariduspoliitika toetamine ja keeleõppe arendamine .

Elukestva õppe programmi raames on 2007. aastal võimalik Eestis projektitoetusi eraldada üle 78 miljoni krooni ulatuses.

Programm Euroopa Noored(inglise keeles Youth in Action ) toetab noorte omaalgatuslikke projekte ja rahvusvahelist koostööd, mida koordineerib Euroopa Noored Eesti büroo. Programmi prioriteetideks on Euroopa kodanikuksolemine, noorte osalus, kultuuriline mitmekesisus ja vähemate võimalustega noorte kaasamine. Lisaks noorteprojektide toetamisele ja rahastamisele osaleb Euroopa Noored Eesti büroo aktiivselt Eesti noortepoliitika kujundamises, mitteformaalse õppimise teadvustamises ning vähemate võimalustega noorte kaasamises.

2007. aastal on programmi Euroopa Noored raames Eestis võimalik erinevate alaprogrammide lõikes projektitoetusteks eraldada kokku ligi 23 miljonit krooni.

Teemaga seotud lingid:
Sihtasutus Archimedes – http://www.archimedes.ee

SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo, programmi Euroopa Noored rakendusüksus – http://euroopa.noored.ee

SA Archimedes Hariduskoostöö Keskus, Elukestva õppe programmi rakendusüksus – http://www.archimedes.ee/hkk

Viimased uudised