Üldandmed Kontakt Otsi

Erivajadusega õppijad on oodatud stipendiumi taotlema

2010./2011. õppeaasta kevadsemestriks stipendiumitaotluste esitamise tähtaeg on 17. veebruar. Programmi Primus raames on erivajadusega üliõpilasel võimalik taotleda stipendiumi erivajadusest tingitud ning õpingutega seotud lisakulude katteks. Stipendiumi või ühekordset toetust saab taotleda perioodiliste tugiteenuste (nt isiklik abistaja, viipekeeletõlk, invatransport) või ühekordsete või ebaregulaarsete teenuste eest tasumiseks.

Soovitame esitada taotluse elektroonilise taotluskeskkonna kaudu.

Digiallkirjastamiseks tuleb keskkonda siseneda Internet Exploreri veebilehitseja kaudu.

Stipendiumitaotluse saab esitada ka paberkandjal oma kõrgkooli erivajadusega üliõpilaste kontaktisikule.

NB! Muutunud on erivajadusega üliõpilastele tugiteenuste osutamise kord ning stipendiumi taotlusvorm

Tugiteenuste osutamise korda on 2010. aasta andmete põhjal täpsustatud, et see oleks taotlejatele arusaadavam ning vastaks paremini tegelikele vajadustele ja võimalustele.

Taotlusvormi on detailsemalt lahti kirjutatud, et see suunaks täitjat oma vajadusi täpsemalt analüüsima ning võimaldaks taotlusi paremini hinnata.

 

Lisainfo erivajadusega õppijate toetamise kohta:

Inga Kukk (inga.kukk@archimedes.ee) või kõrgkoolide veebilehtedelt.

Primuse stipendiumi saavad taotleda Primuse partnerkõrgkoolide üliõpilased. Vt partnerkoolide loetelu.

Viimased uudised