Üldandmed Kontakt Otsi

Erasmus+ strateegilise koostöö taotlusvoorus paistsid silma suuremahulised üldhariduse projektid

Tänavu on Erasmus+ hariduse valdkonna strateegilise koostöö projektide taotlejate seas 40 erinevat Eesti asutust, kes esitasid kokku 50 strateegilise koostöö projekti enam kui 9 miljonile eurole.

Viiekümne koostööprojekti taotluse seas on 28 üld-, 5 kutse-, 10 kõrg- ja 7 täiskasvanuhariduse valdkonna projekti. Tavapäraselt on üldhariduse taotluste seas rohkem koolidevahelisi koostööprojekte, seekord 17 taotlust, kuid seekord laekus rõõmustavalt palju üldhariduse valdkondlikke suuremahuliste projektide taotlusi, kokku 11 taotlust. Kahjuks on jätkuvas languses kutsehariduse taotluste arv.
Ülejäänud valdkondades on taotluste arv ootuspärane.

Viie taotlusaasta tulemuste põhjal võib väita, et tavapäraselt konkureerib Eestis ühes taotlusvoorus stabiilselt 45-50 projekti ja taotletud eelarve ületab ligikaudu kolmekordselt Euroopa Komisjoni eraldatud koostööprojektide Eesti eelarvet.

2018. aastal on keskmine taotletud toetussumma 180 900 eurot, kõige väiksema taotlussummaga projekt oli üldhariduses – 31 755 eurot ja kõige mahukam kutsehariduses – 397 770 eurot. Projektide eelarvet mõjutab eelkõige partnerite arv ja kestus.

Traditsiooniliselt on taotlejaid kõige arvukamalt Harjumaalt (45%), järgnes sel aastal üllatuslikult Ida-Virumaa (15%), Tartumaa (13%) ja Pärnumaa (13%), kokku on taotlejaid üheksast maakonnast. Taotlejate seas on 14 üldhariduskooli, 3 lasteaeda, 3 kutsekooli, 3 ülikooli, 2 kõrgkooli ja mitmed täiskasvanuõpet pakkuvaid organisatsioone, hariduse valdkonna sihtasutused, mittetulundusühingud.

2018. aasta taotluste populaarseimad teemavaldkonnad:

•Uued tehnoloogiad ja digioskused ning ICT

•Innovatsioon õppekavaarenduses, uute koolituskursuste ja õppemeetodite väljatöötamine

•Kultuuride- ja põlvkondadevaheline haridus ning elukestev õpe

*Erasmus+ strateegilise koostöö projektid pakuvad võimalusi teha rahvusvahelist koostööd ühist huvi pakkuval teemal üld- kutse-, kõrg- ja täiskasvanuhariduse valdkonnas. Projektide käigus jagatakse kasulikke töökogemusi ning lahendatakse erinevaid probleeme ja püstitatud ülesandeid.

Taotlusvooru tulemused selguvad suvel.

 

Viimased uudised