Üldandmed Kontakt Otsi

Erasmus+ hariduse valdkonna strateegilise koostöö projektide taotlusvoor on jätkuvalt väga populaarne

2020. aasta Erasmus+ strateegilise koostöö projektide taotlusvoor kujunes erakordseks, sest hariduse valdkonnas oli taotlejate seas 68 erinevat Eesti asutust, mis taotlesid toetust kokku 105 strateegilise koostöö projektile, millest rahastuse said 43 strateegilise koostöö projekti. Kokku eraldati projektidele 6,31 miljonit eurot.

 „Erasmus+ strateegilise koostöö projekte on aastaid iseloomustanud suur populaarsus ning tihe konkurents. Euroopa Komisjon on õnneks välja kuulutanud ka strateegilise koostöö projektide lisataotlusvooru vastuseks koroonapandeemia väljakutsetele, millega toetatakse digiharidust edendavaid koostööprojekte ning loovust edendavaid koostööprojekte,“ selgitab sihtasutus Archimedese hariduse rahvusvahelistumise agentuuri juhataja Anne Hütt.

Strateegiliste koostöö projektide kõige tihedam konkurents oli üldhariduse ja kõrghariduse valdkonna koostööprojektide seas. 2020. a toetustest 53% eraldati üld-, 17% kõrg-, 19% täiskasvanu- ja 11% kutsehariduse koostööprojektidele. Tavapäraselt olid ülekaalus toetusesaajad Harjumaalt – 43% (17st asutusest 14 Tallinnast), järgnesid Tartumaa ja Ida-Virumaa – mõlemad 15%, ning Pärnumaa – 13%. Kokku oli toetusesaajaid kaheksast maakonnast.

Aastate lõikes on kasvanud jõudsasti üldhariduse valdkonna toetusesaajate arv. Sel aastal kasvas täiskasvanuhariduse valdkonna toetusesaajate arv, kus esmakordselt olid eraldi konkureerimas innovatsiooniprojektid ja kogemuste vahetamise projektid.

Toetuse saanud projektide seas olid populaarseimad järgmised teemad: uute koolituskursuste/õppemeetodite väljatöötamine – 25%; uued tehnoloogiad ja digioskused – 25%; keskkond ja kliimamuutused – 19%; loovus ja kultuur – 17%; tervis ja heaolu – 17%.

Toetust saanud projektide nimekirjaga on võimalik täpsemalt tutvuda sihtasutuse Archimedes kodulehel ja projektidega sihtasutuse Archimedes kaardirakenduses. Erasmus+ programm on välja kuulutanud strateegilise koostöö projektide lisataotlusvooru vastuseks koroonapandeemia väljakutsetele, mille tähtaeg on 29. oktoober 2020 kell 13.00 Eesti aja järgi.

Erasmus+ on Euroopa Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm, mis on kavandatud selleks, et toetada programmiriikide püüdlusi kasutada elukestvaks õppeks tõhusalt Euroopas leiduvaid andeid ja sotsiaalset kapitali, sidudes formaalsele, mitteformaalsele ja informaalsele õppimisele pakutava toe kõikide hariduse, koolituse ja noorte valdkondadega.

Viimased uudised