Üldandmed Kontakt Otsi

Eestisse õppima tulevad välistudengid sihivad üha kõrgemat haridustaset

Eesti on muutumas järjest atraktiivsemaks sihtkohaks kõrgharidust omandavatele välismaalastele. Üha suurema osakaalu omavad magistrikraadi omandavad tudengid, kasvab ka doktorantide arv.

Välistudengite (kraadiõppurite) üldarv on tõusnud eelmise õppeaastaga võrreldes 13% 3476 üliõpilaselt 3917 tudengile. Siin ja edaspidi on ilmas peetud ainult terveks kraadiõppeks siia õppima tulevaid tudengeid, nendele lisanduvad veel vahetustudengid (nt Erasmuse programmi kaudu), kellega koos ligineb siinsete välistudengite arv juba kuuele tuhandele.1-valistudengite_statistika_uldarv

Välistudengeid on ühtekokku 121 erinevast riigist, kusjuures võimsalt kõige suurem saatjariik on Soome 1366 tudengiga. Riikide arv on järjest kasvanud, aga Soome on endiselt kõige populaarsem, moodustades 35% Eesti õppivatest välistudengitest. Lisaks Soomele kuuluvad saatjariikide esikümnesse veel Venemaa, Nigeeria, Ukraina, Gruusia, Türgi, India, Läti, Hiina ja Ameerika Ühendriigid.
 

Riiki tulevate üliõpilaste kvaliteet on tõusuteel – esmakordselt on kõige suurem osakaal nendel tudengitel, kes õpingute lõppedes omandavad magistrikraadi (sh 1568 neist on magistriõppes ning 286 integreeritud bakalaureuse- ja magistriõppes). Sihtasutus Archimedes usub, et see näitab siiatulevate tudengite kvaliteeti – üha enam tullakse omandama magistri- ja doktorikraadi, mistõttu Eesti ülikooli lõpetanud välistudengite haridustase on üha kõrgem.  Magistriõppes õppivate tudengite arv aastate lõikes – number näitab märgatavat kasvutrendi – 2006/2007 õppeaastast alates on see number tõusnud 133 tudengilt 1568-le ehk 1179%. Doktorantide arv kasvab stabiilselt – võrreldes õppeaastaga 2006/2007 on doktorantide number kasvanud 365%. Kui rakenduskõrgharidust ja doktorikraadi omandavate välistudengite osakaal on üsna stabiilne, siis bakalaureusetudengite osakaal on kahanemas ning magistrikraadi omandavate tudengite oma seevastu jõudsalt kasvamas.4-valismagistrantide-arvu-kasv

Eelmise õppeaastaga võrreldes näitas märgatavat kasvu huvi loodusteaduste, matemaatika ja statistika vastu – välistudengite arv selles õppevaldkonnas kasvas 83%. Endiselt on populaarne õppida ärinduse, halduse ja õiguse valdkonnas.

Sihtasutuse Archimedes kommunikatsioonijuhi Eero Loonurme sõnul on kvaliteetsete välistudengite värbamine olnud sihtasutuse eesmärkide hulgas peaaegu terve kümnendi. „Teeme tööd selle nimel, et siia tuleks õppima hea tasemega välistudengid, kes aitavad kaasa meie haridusmaastiku rahvusvahelistumisele, luues seeläbi ka Eestist pärit üliõpilastele parema õppekeskkonna.“3-omandatav-oppetase

EHIS-e andmete põhjal tehtud analüüs: TASEMEÕPPE VÄLISTUDENGID EESTI KÕRGHARIDUSASUTUSTES 2005—2016

Viimased uudised