Üldandmed Kontakt Otsi

Avaneb meetme "Teaduse tippkeskuse arendamine" II taotlusvoor

Meetme “Teaduse tippkeskuse arendamine” II taotlusvoor avatakse 31. jaanuaril 2011. a ja taotluste vastuvõtmine lõpetatakse 1. aprillil 2011. a. Taotlused esitatakse eesti ja inglise keeles läbi Eesti Teadusinfosüsteemi. Täpsem informatsioon ning taotlemiseks vajalikud dokumendid asuvad SA Archimedes kodulehel aadressil http://str.archimedes.ee/et/struktuurifondid. Juurdepääsu saamiseks taotlusvormile tuleb rakendusüksuse kodulehel näidatud andmed esitada hiljemalt 11.02.2011.

Toetuse andmise üldeesmärgiks on Eesti teadus- ja arendusasutuste rahvusvaheliselt kõrge kvaliteediga teadus- ja arendustegevuse toetamine ja jätkusuutlikkuse tagamine ning sellega eelduste loomine Eesti teaduse koostöö- ja konkurentsivõime tugevdamiseks Euroopa teadusruumis.

Meetme määrus on avaldatud Riigi Teatajas (RT I, 21.01.2011, 11).

Lisateave ja nõustamine: Mariann Saaliste, tel. 730 0507.

Meedet toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Viimased uudised