Üldandmed Kontakt Otsi

SA Archimedese osa tegevusi läheb üle Haridus- ja Noorteametile

Alates 1. augustist läheb osa SA Archimedes senistest tegevustest üle loodavale Haridus- ja Noorteametile (HarNo). Augustist lähevad HarNo koosseisu Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA), akadeemilise tunnustamise agentuur (Eesti ENIC/NARIC keskus) ja riiklikud ning struktuuritoetustega seotud kõrgharidus- ja noorteprojektid.

Kõik eelpoolnimetatud tegevused jätkuvad senistes asukohtades Tallinnas Tõnismägi 11 ja Tartus Ülikooli 2. ENIC/NARIC keskuse vastuvõtuajad ei muutu ja on jätkuvalt E, K, R kell 9.00–12.00 ning T ja N kell 14.00–17.00. Haridus- ja Noorteametis jätkub riiklike toetusprogrammide, välisturunduse agentuuri tegevuste (sh Study in Estonia) ja struktuuritoetuste projektide (sh Dora+ ja erialastipendiumid) elluviimine HarNo rahvusvahelistumise osakonnas.

SA Archimedes jätkab 1. augustist Euroopa Liidu hariduskoostöö-, noorte- ja spordiprogrammi Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse projektide koordineerijana ning SALTO osaluse ja informatsiooni kompetentsikeskusena.

Riigikogus 3. juunil 2020 vastu võetud Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muudatustega luuakse Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalasse Haridus- ja Noorteamet senise kolme haridusvaldkonna sihtasutuse Archimedese, HITSA ja Innove ning Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) baasil. Haridus- ja Noorteamet alustab tööd 1. augustil.

Täiendavate küsimuste korral palume kirjutada aadressile info@archimedes.ee.

Viimased uudised