Üldandmed Kontakt Otsi

Archimedes kuulutas välja konkursi atraktiivsete võõrkeelsete magistriõppekavade arendustoetuste eraldamiseks

Parandamaks Eesti kõrghariduse tuntust ja konkurentsivõimet maailmas, kuulutame välja konkursi rahvusvaheliselt atraktiivsete võõrkeelset õpet pakkuvate magistriastme õppekavade arendustoetusteks. Konkursile võib esitada taotlusi uute õppekavade loomiseks või olemasolevate arendamiseks (sh võõrkeelseks muutmiseks) eesmärgiga pakkuda kõrge kvaliteediga õpet, mis oleks rahvusvahelisel areenil atraktiivne, omanäoline ja tööturu vajadusi arvestav.

Arendatav magistriõppekava peaks panustama riiklike arengukavade ja strateegiate alusel elluviidavatesse tegevustesse, arvestama rahvusvahelisel tööturul toimuvaid arenguid ja võimaldama koolitada spetsialiste valdkonnas, mille järgi on ühiskonnas tugev vajadus. Samas peab see oma sisu poolest eristuma teistest lähiregioonis (Eestis, Baltikumis, Põhjamaades) pakutavatest rahvusvaheliselt avatud õppekavadest.

Valitud õppekavade arendamiseks rakendatakse täiendavat otsetoetust, mis katab esimestel aastatel õppekava arendustööga seotud kulutused. Õppekava käivitumisel toetatakse õpet täiendavate õppekohtade rahastamise kaudu, parimatele vastuvõtutingimused täitnud üliõpilastele tagatakse tasuta õppekohad ja stipendium.

Valiku esitatud taotluste vahel teeb haridus- ja teadusministri poolt määratud komisjon. Lisaks tuleb kõrgkoolide juhtkondadel oma kõrgkoolist esitatud taotlused seada prioriteetsuse järgi pingeritta. Esmane valik tehakse “ideekonkursil”, arvestades taotluse prioriteetsust esitanud kõrgkoolile, erinevate valdkondade esindatust ja taotluste vastavust meetme tingimustele. Esimese voorus väljavalitud projektitaotluste esindajatel palutakse esitada lõplik projekt koos eelarvega. Lõpliku otsuse tegemisel kasutatakse suulise kaitsmise formaati.

Eeltaotluste tähtajaks on 25. mai 2007. Esimeses voorus väljavalitud õppekavade osas ootame lõplikke projekte 25. septembriks 2007.

Konkursi statuudi leiab siit.

Täpsem info:
Katrin Kiisler
katrin@archimedes.ee
7300 325

Viimased uudised