Üldandmed Kontakt Otsi

Academia õpiränne toimus hädaolukorra kiuste

18.–21. maini toimus Eestis Academia õpiränne karjääriteenuste osutajatele teemal „Karjääriteenused kõrgkoolides ja töötukassas: kuidas toetada õpet ja karjääri kujundamise oskuste arengut“. Kui enamik teisi riike otsustas Academia ära jätta, siis Eesti korraldas seekord õpirände ainult e-kanaleid pidi e-Academiana.

„Me ei soovinud, et virtuaalsest õpirändest kujuneks nelja päeva pikkune veebikoosolek, nii et meie eesmärk oli kasutada võimalikult palju erinevaid tehnoloogilisi vahendeid ning platvorme,“ selgitab sihtasutuse Archimedes Euroguidance´i programmi juht ja õpirände korraldaja Margit Rammo. „Tänu sellele kujunes erinevate platvormide ja tööriistade kasutamisest üks täiendav õpiväljund ning osalejad kiitsid, et nad olid näiteks Kahootist ja Mentimeterist kuulnud, kuid kasutasid neid esimest korda,“ kirjeldab Academia eestvedaja, kuidas uus olukord pandi enda kasuks tööle.

E-Academia toimus sel kevadel Tallinna Tehnikaülikooli Moodle’is, mis võimaldas jagada ka presentatsioone ning kodutöid ning virtuaalset suhtlemist BlueBigButton tehnoloogia vahendusel. Osalejad tõid lõpuarutelus välja, et e-Academia oli väga huvitav ja inspireeriv, aga ka väljakutsuv. Esialgu muretseti, mis saab kui internetiühendus katkeb või neid ei ole kuulda või näha, kuid õnneks suuri tehnilisi probleeme ei esinenud. Tänu süsteemsele ja mitmekülgsle õppele jäid osalejad kogemusega rahule ning tunnustasid võõrustajaid, et lihtsalt õpirändest loobumise teed ei mindud.

Osalejate tagasiside projektile.

Academia üks oluline eesmärk on jagada erinevate riikide karjääriteenuste praktikutele kogemusi. Euroguidance’i programmi juhi sõnul pakkus välismaa karjääriteenuste ekspertidele huvi Eesti kutsekvalifikatsioonisüsteem: „Kuivõrd meil ülikoolides karjäärispetsialistiks õppida ei saa, siis on väga heaks alternatiiviks kutsekvalifikatsiooni süsteem, mis tagab ühtlasi praktikutele võimaluse tõendada valdkonnas vajalike kompetentside olemasolu. Karjäärispetsialisti kutse andjaks on Eestis Karjäärinõustajate ühing.“ Hollandis on samuti olemas eriala liit, mis tegeleb valdkonna praktikute toetamisega, kuid tegu ei ole riikliku standardiga nagu Eestis.

18.–21. maini toimunud e-Academia virtuaalsel õpirändel osales kaheksa karjäärispetsialisti kuuest erinevast riigist. Võõrustajatena osalesid Karjäärinõustajate Ühing, Taltech, Tartu Ülikool ja töötukassa. Academia teine etapp on planeeritud septembrisse, mil toimub töövarjutamine ülikoolides ja töötukassas ning osalevate riikide praktikate jagamine.

Alates 1992. aastast on Euroopa erinevates riikides tegutsevad Euroguidance-keskused ellu viinud karjääriteenuste osutajate õpirände projekte, millest mahukaim on Academia. Tänaseks on visiitidel osalenud ligi 2000 praktikut üle Euroopa. Eesti liitus Academia võrgustikuga 2000. aastal ning selle aja jooksul on Eestit külastanud ligi 150 nõustajat ja eksperti ning umbes sama paljudel Eesti spetsialistidel on olnud võimalus õpirändajana oma teadmiste ja kogemuste pagasit täiendada väljaspool Eestit.

Viimased uudised