Üldandmed Kontakt Otsi

27. mai seminaril saab tutvuda IKT projektide rahastusvõimalustega

Kuni 24. maini on võimalik registreeruda 27. mail Tallinnas Viru keskuse konverentsikeskuses toimuvale infoseminarile “Technical, Administrative, Financial and Legal Aspects of FP7-ICT Theme. Project preparation and implemention”.

Sihtasutuse Arcimedes korraldatav seminar keskendub nii Euroopa kui Eesti jaoks prioriteetse valdkonna info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate arendamise rahastamisvõimalustele. Tutvustatakse Euroopa poolt pakutavaid võimalusi ja antakse ülevaade Eesti riigi poolt kavandatava IKT programmi prioriteetidest. Seminaril osalejail on suurepärane võimalus saada oma küsimustele vastused otseallikatest Euroopa Komisjoni esindajalt, Eesti riikliku IKT programmi juhilt, EL 7. raamprogrammi riiklikelt konsultantidelt.

Ürituse eesmärgiks on tutvustada info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate (IKT) valdkonna jaoks mõeldud rahastamisvõimalusi, mida pakuvad Euroopa Liidu teaduse 7. raamprogramm ja Eesti riiklik IKT programm.

Seminari kava on koostatud põhimõttel, et osalejad saavad 7. raamprogrammi IKT valdkonna pakutavatest võimalustest tervikülevaate kogu projektitsüklist – alates oma idee programmi sobitumisest kuni taotluse kirjutamise, esitamise ja hindamiseni.

Sisulise ülevaate IKT valdkonna 5. ja 6. konkursikutse teemadest, ühistest tehnoloogiaalgatustest ARTEMIS ja ENIAC ning projektitsüklist annavad oma ala tunnustatud liidrid Euroopa Komisjoni teadusdirektoraadi infoühiskonna tehnoloogiate direktoraadist ning Euroopa Liidu teaduse raamprogrammi kontaktorganisatsioonist Eestis, sihtasutusest Archimedes. Ülevaate ettevalmistamisel olevast Eesti riiklikust IKT programmist annab selle programmi juht.

Infoseminar annab võimaluse suhelda Euroopa Komisjoni tipptegijatega ja saada vastuseid 7RP IKT 2009-2010 tööprogrammi kohta otseallikatest. Kahtlemata on seminar ka kontaktürituseks koostööpartnerite leidmisel.

Ürituse sihtgrupiks on ülikoolid jt teadusasutused ning innovatsioonisuutlikud ettevõtted, kel plaanis oma IKT valdkonda kuuluvaid ideid ellu viia.

Seminari töökeeleks on peamiselt inglise keel.

Seminari ajakava ja registreerumisvorm on üleval ürituse kodulehel.

Viimased uudised