Erasmus+ toetab Eesti hariduse rahvusvahelist koostööd 10 miljoni euroga

Erasmus+ toetab sel aastal Eesti haridusvaldkonna projekte pisut enam kui 10 miljoni euroga.

Erasmus+

Erasmus+ programmi toetatud tegevused jagunevad õpirändeks ja strateegiliseks koostööks. Õpirändesse saab minna vähemalt 3212 osalejat ning toetust sai 11 rahvusvahelise koostöö projekti.

Õpirände projektid

Erasmus+ hariduse valdkonna õpirände projektide 2016. aasta taotluste tähtajaks esitati kokku 121 taotlust Euroopa-siseseks õpirändeks ning 9 taotlust kõrghariduse üleilmseks õpirändeks. Erasmus+ õpirändeks taotletud eelarve kokku oli rohkem kui 10,3 miljonit eurot. Kokku taotleti toetust ligikaudu 4470 õpirändeks.

Hindamise järgselt otsustati toetada kokku 88 projekti rohkem kui 7,8 miljoni euro ulatuses. Toetuse saanud 80 Euroopa-sisest õpirändeprojekti võimaldavad osaleda vähemalt 2860 osalejal ning 8 üleilmset õpirändeprojekti vähemalt 352 osalejal. Taotletud õpirännetest said toetuse 72%.

Kõrghariduse valdkonna Euroopa sisese õpirände toetussummade seas on ka Haridus- ja teadusministeerium toetus üliõpilaste õpirändele, kokku üle 248 000 euro.

NB! Toetusesaajate nimekiri on seisuga 01.07.2016 ja ei ole lõplik. Euroopa-sisese täiskasvanuhariduse valdkonna õpirändeprojektidele on avatud täiendav taotlustähtaeg (04.10.2016) ning kõrghariduse üleilmse õpirändeprojektidel on samuti avatud täiendav taotlustähtaeg (15.09.2016).

Strateegilise koostöö projektid

Hariduse valdkonna strateegilise koostöö projektide taotluste esitamise tähtajaks esitati kokku 51 taotlust (21 üldhariduse, 12 kutsehariduse, 10 kõrghariduse ja 8 täiskasvanuhariduse projekti) enam kui 10 miljonile eurole. Taotletud eelarve ületas rohkem kui kolmekordselt Euroopa Komisjoni eraldatud koostööprojektide eelarve Eestile.

Taotlejaid oli üheteistkümnest maakonnast, kõige arvukamalt Harjumaalt, kokku 24 taotlust. Hindamise järgselt otsustati esialgu toetada kokku 11 strateegilise koostöö projekti rohkem kui 2,28 miljoni euro ulatuses. Taotlejatest rohkem kui viiendik (22%) said Euroopa Komisjoni toetuse.

NB! Toetusesaajate nimekiri on seisuga 01.007.2016 ja ei ole lõplik. Üldhariduse valdkonna koolidevaheliste koostööprojektide (KA219) toetusesaajad avalikustatakse pärast taotlusvooru tulemuste kinnitamist Euroopa Komisjoni poolt (hiljemalt augustis).

Hariduse ja teaduse heaks

Lisainfo:

Karol Sepik

SA Archimedes

Kommunikatsioonibüroo vanemspetsialist

Tel 626 89 84

karol.sepik@archimedes.ee

Ühendkuningriigi osalemine Erasmus+ programmis

Seoses Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise referendumiga on kerkinud küsimusi Erasmus+ programmi koostöö- ja õpirändeprojektide jätkumise kohta.

erasmuslogo

Euroopa Komisjon kinnitab, et vastavalt lepingutele, kehtib Ühendkunigriikides Euroopa Liidu õigus seni, kuni riik on liidu liige. Sama laieneb ka projektidele, mida finantseeritakse Erasmus+ programmi eelarvest.

Erasmus+ on Euroopa Liidu haridus- , koolitus- , noorte- ja spordiprogramm aastateks 2014–2020. Programmi eelarve on üle 14,7 miljardi euro ning see annab üle 4 miljonile eurooplasele võimaluse välismaal õppida, koolitustel osaleda, kogemusi saada ja vabatahtlikku tööd teha.

Lisainfo:

British participation in Erasmus+

UK Referendum on Membership of the European Union: Questions & Answers

Avatud on Erasmus+ kõrghariduse üleilmse õpirände teine taotlustähtaeg

Foto14

Avatud on Erasmus+ kõrghariduse üleilmse õpirände teine taotlustähtaeg.

Erasmus+ üleilmset õpirännet saavad taotleda kõik Eesti kõrgkoolid, kus õpetatakse riiklikult tunnustatud kõrghariduse õppekavade alusel ja kellel on Erasmuse kõrghariduseharta.

Teine taotlustähtaeg on 15.09.2016 (kell 13.00 Eesti aja järgi). Üleilmse õpirände teise vooru tegevused algavad 1.veebruaril 2017 ja võivad kesta kuni 31.juulini 2018.

Võimalikud taotlejad võivad tutvuda eelarve tabeliga, et selgitada välja, millises mahus on II taotlusvoorus võimalik õpirännet toetada.

Siit saab alla laadida taotlusvormi.

Üleilmse õpirändetegevuste taotlusele järgneb Sihtasutus Archimedese tehniline kontroll ning edastatakse seejärel ekspertidele sisuliseks hindamiseks.

Loe Erasmus+ üleilmsest õpirändest lähemalt.

25. mail toimus Erasmus Pluss koordinaatorite infopäev

25.05 Mõdrikul

25. mail toimus Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis Mõdrikul Erasmuse koordinaatorite kohtumine.

Kohtumist korraldas SA Archimedes ning selle raames arutati 2016/17 projektide rahastamist ning tehti taotlusvoorudest kokkuvõtted; kirjeldati nii Euroopa-sisese kui üleilmse õpirände tendentse, käidi üle Erasmuse koordinaatorite käsiraamatu uuendused, keeleõpet puudutav info ning kommunikatsiooniteema.

Kohtumisel osales lisaks 25 koolide esindajat erinevatest kõrgharidust pakkuvatest õppeasutustest üle Eesti. Mõdriku võttis külalisi hästi vastu, pakkudes suurepärast ilma ja huvitavat ekskursiooni mõisas ning ümbritsevates hoonetes ja pargiroheluses.

Märtsis toimub Erasmus+ spordivaldkonna infopäev

3. märtsil 2016 toimub Brüsselis Erasmus+ spordivaldkonna infopäev. Infopäeva peamine eesmärk on rahastamisvõimaluste tutvustamine.


Lisaks selgitatakse üritusel alaprogrammi prioriteete ja värskemaid poliitikaid. Erasmus+ spordivaldkonnale suunatud alaprogrammi  2016. aasta eelarve on 27, 4 miljonit eurot. Infopäev toimub Brüsselis (Charlemagne’i maja, Rue de la Loi 170, B-1000, vaata kaarti). Üritus on osalejatele tasuta, reisikulusid ei kaeta. Üks asutus/organisatsioon võib saata kuni kaks osalejat.

Osalejad saavad ennast registreerida SIIN. Samas leiab ka päevakava ning online-striimi lingi, mille kaudu saab kogu infopäeva jälgida (tehakse avalikuks 3. märtsil). Registreerimine lõpeb 18. veebruaril või piiratud kohtade täitumisel. Samuti saab üritusest osa võtta Twitteri kaudu, kasutades teemaviidet #sportinfoday.

Vaata ka:

Spordikoolituse ja -teabe sihtasutus
Erasmuspluss.ee spordivaldkonna veebileht
Euroopa Komisjoni Erasmus+ spordivaldkonna veebileht

Teate koostas:

Karol Sepik
Kommunikatsioonibüroo vanemspetsialist
SA Archimedes
karol.sepik@archimedes.ee

2016. aasta taotlustähtajad ja -vormid

2016. aasta taotlustähtajad ja -vormid. Tutvu 2016. aasta Erasmus+ programmi taotlusvooru tähtegade ja vormidega. Kogu info on saadaval taotlejale mõeldud alamlehel.

TAOTLUSTÄHTAJAD:

NB! Kõik taotlustähtajad on kellaajalised – Eesti aja järgi kl 13.00

Kõrgharidus
02.02.2016 Euroopa-sisene üliõpilaste ja õppejõudude/töötajate õpiränne
02.02.2016 Üleilmne õpiränne
31.03.2016 Strateegiline koostöö kõrghariduse valdkonnas
15.09.2016 Üleilmne õpiränne II voor

Järgmisi alltegevusi viib ellu Euroopa komisjoni Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus (EACEA):
26.02.2016 Kõrgkoolide ja ettevõtete vaheline koostöö (Knowledge Alliances)
10.02.2016 Kõrgharidusvaldkonna suutlikkuse parandamine(KA2) (Capacity Building in HE)
18.02.2016 Erasmus Mundus ühisõppekavad (KA1) (Erasmus Mundus Join Master degrees)

Üldharidus
02.02.2016 Kooli töötajate õpiränne
31.03.2016 Strateegiline koostöö üldhariduse valdkonnas

Kutseharidus
02.02.2016 Kutsehariduse õpilaste ja spetsialistide õpiränne
31.03.2016 Strateegiline koostöö kutsehariduse valdkonnas
19.05.2016 Kutsehariduse õpirände harta taotlemine

Täiskasvanuharidus
02.02.2016 Täiskasvanuhariduse spetsialistide õpiränne
31.03.2016 Strateegiline koostöö täiskasvanuhariduse valdkonnas

Taotlusvormid leiad SIIT.

Erasmus Munduse infoseminar

7. jaanuaril toimub Tallinnas Erasmus Munduse ühisõppekavade teemaline infoseminar.

Korraldame 7. jaanuaril 2016  kell 14 -17Kreutzwald Hotel Tallinnas  (Endla 23) Erasmus Munduse ühisõppekavade teemalise infoseminari, kus tutvustame lähemalt programmi tingimusi ja võimalusi.

Erasmus Munduse eelarve on võrreldes eelnevate aastatega märgatavalt tõusnud ning 2016. aasta voorus läheb jagamisele ligikaudu 80 miljonit eurot, mis lubab toetada 27-30 ühisõppekava (2015. aastal sai toetust 15 ühisõppekava).

Ühisõppekavade taotlustähtaeg on 18. veebruaril 2016.>
Palun registreerige ennast seminarile hiljemalt 22. detsembril kell 18. Registreeruda saab täites infoseminari REGISTREERIMISVORMI.

Archimedes toetab Eesti hariduse valdkonda 9,48 miljoni euroga

Archimedes toetab Eesti hariduse valdkonda 9,48 miljoni euroga. Sihtasutus Archimedes toetab sel aastal kokku 9,48 miljoni euroga Erasmus+ programmi kaudu Eesti hariduse valdkonna rahvusvahelist koostööd.

Erasmuspluss.ee lehel on nüüd võimalik tutvuda 2015. aasta Erasmus+ programmi hariduse valdkonna toetusesaajatega õpirändes ja strateegilises koostöös.

Kokku otsustati toetada 86 õpirände projekti rohkem kui 7 miljoni euro ulatuses.
Toetuse saanud 77 Euroopa sisest õpirändeprojekti võimaldavad osaleda vähemalt 2750 osalejal ning 9 üleilmset õpirändeprojekti vähemalt 265 osalejal. Taotletud õpirännetest said toetuse 66%.

Hindamise järgselt otsustati toetada kokku 13 strateegilise koostöö projekti rohkem kui 2,38 miljoni euro ulatuses. Taotlejatest rohkem kui neljandik ( 27%) said Euroopa Komisjoni toetuse.

Avatud on Erasmus+ kõrghariduse üleilmse õpirände teine taotlusvoor

Avatud on Erasmus+ kõrghariduse üleilmse õpirände teine taotlusvoor. Erasmus+ üleilmset õpirännet saavad taotleda kõik Eesti kõrgkoolid, kus õpetatakse riiklikult tunnustatud kõrghariduse õppekavade alusel ja kellel on Erasmuse kõrghariduseharta.


Teise taotlusvooru tähtaeg on 24.09.2015 (kell 13.00 Eesti aja järgi). Üleilmse õpirände teise vooru tegevused algavad 1. veebruaril 2016 ja võivad kesta kuni 31.maini 2017 (kokku 16 kuud).

Võimalikud taotlejad võivad tutvuda eelarve tabeliga, et selgitada välja, millises mahus on erinevate riikide kõrgkoolidega koostöö taotlusvoorus toetatud.

Tutvumiseks on avaldatud ka taotlusvormi näidis. Taotlusvorm avaldatakse peagi.

Üleilmse õpirändetegevuste taotlusele järgneb Sihtasutus Archimedese tehniline kontroll ning edastatakse seejärel ekspertidele sisuliseks hindamiseks.

Loe Erasmus+ üleilmsest õpirändest lähemalt.

 

 

Teate koostas:


Karol Sepik
Kommunikatsioonibüroo vanemspetsialist
karol.sepik@archimedes.ee

Archimedeselt taotleti Erasmus+ hariduse valdkonna toetust üle 20 miljoni euro

Erasmus+ hariduse valdkonna toetust taotleti üle 20 miljoni euro. Sihtasutuselt Archimedes taotleti 2015. aasta taotlusvoorus kokku 20730541 euro eest Euroopa programmi Erasmus+ hariduse valdkonna toetust õpirände ja strateegilise koostöö projektide jaoks.

Erasmus+ õpirändeks taotletud eelarve kokku oli rohkem kui 10,2 miljonit eurot. Õpirände projektide taotluste tähtajaks esitati kokku 123 taotlust Euroopa siseseks õpirändeks ning, uue tegevusena, 11 taotlust kõrghariduse üleilmseks õpirändeks.
Võrreldes eelmise aastaga oli Euroopa siseste taotluste arv vähenenud viiendiku võrra, kuid taotletud õpirännete koguarv, 4073, jäänud samaks (2014. a 4070). Üleilmseks õpirändeks taotlesid 11 kõrgkooli 1 448 718 eurot 482 lühiajaliseks õpirändeks. Taotletud õpirännetest moodustasid Euroopa sisesed 89% ning üleilmsed 11%.

Erasmus+ hariduse valdkonna strateegilise koostöö projektidele laekus 49 taotlust enam kui 10 miljonile eurole.
Koostööprojektide keskmine taotletud toetussumma oli 214 118 eurot (158 500 eurot täiskasvanuhariduses kuni 348 836 eurot kõrghariduses).
Strateegilise koostöö projektide taotlusi esitasid 10 maakonna (haridus) asutused, kõige arvukamalt Harjumaa, kokku 23 taotlust, mis on 53% kõikidest taotlustest. Enamus Harjumaa taotlustest esitati Tallinna koolide poolt, vastavalt 23 taotlust.
Kõige rohkem taotlusi oli üldhariduses; 4 valdkondlikku suuremahulist projekti ning 16 vähemalt kahe partneriga koolide koostööprojekti. Rohkem kui neljandik taotlejatest oli kutseharidusest, kokku 14 taotlust, ning viiendik kõrgharidusest, kokku 10 taotlust.

Tutvu lähemalt

Loe 2015. aasta Erasmus+ õpirände projektide taotlusvooru kokkuvõtet.

Loe 2015. aasta Erasmus+ strateegilise koostöö projektide taotlusvooru kokkuvõtet.

Teate koostas:
Karol Sepik
Haridusteabe büroo kommunikatsioonispetsialist
karol.sepik@archimedes.ee