Erasmus+

Šveits ei osale 2014. aasta Erasmus+ programmis võrdsetel alustel EL-i liikmesriikidega

9. veebruaril Šveitsis toimunud rahvahääletusel kiideti heaks ettepanek, mis kohustab valitsust kehtestama iga-aastase immigratsioonikvoodi.

Selle tagajärjel ei saa Šveitsi Liidunõukogu ratifitseerida Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Šveitsi Konföderatsiooni vahelise isikute vaba liikumist käsitleva lepingu protokolli, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga.

EL on selgelt kinnitanud, et Erasmus+ programm on tihedalt seotud mainitud protokolli ehk kodanike (sh haridustöötajate, teadlaste ja üliõpilaste jne) vaba liikumisega. Nüüdset olukorda arvestades, on EL-i ja Šveitsi ametivõimud jõudnud kokkuleppele, et peatada läbirääkimised Šveitsi osalemiseks Erasmus+ programmis 2014. aastaks.

Seega ei osale Šveits 2014. aastal Erasmus + programmis võrdsetel alustel Euroopa Liidu liikmesriikidega (programmiriik), nagu algselt kavandati. Šveitsiga tuleb Erasmus+ projektide loomisel arvestada kui ELi naabruspiirkonna riigiga (partnerriik).
Läbirääkimised järgnevaks perioodiks (2015-2020) võivad alata sõltuvalt ELi ja Šveitsi suhete arengutest.

Muutused, mis puudutavad Erasmus+ tegevusi koordineerivat riikliku bürood:

Õpiränne (KA1) – Šveitsil ei ole õigust olla üksikisikuid saatev ega vastuvõttev riik.

Strateegiline koostöö (KA2) – Šveitsi asutused ei saa taotleda toetusi ja saavad osaleda ainult partneritena. Programmi partnerriigi kaasamisel tuleb arvesse võtta ka mõningaid piiranguid tegevuste osas.

Poliitikate kujundamine (KA3) – Šveitsi asutused ei saa taotleda rahvusvahelisi kohtumisi ja nendel osalemist.

Teate koostas:

Karol Sepik
Sihtasutus Archimedes
Haridusteabe büroo kommunikatsioonispetsialist
karol.sepik@archimedes.ee