Infopäevad:

Infopäevad: Tutvu rahvusvahelise koostöö (Comenius, Regio) võimalustega 2014-2020

02.01.2014

Jagame infot õpirände (näiteks täienduskoolitused) ja projektitöö võimaluste kohta Erasmus + programmis. Oodatud on koolieelsete õppeasutuste ning üldhariduskoolide juhid, õpetajad ja kohalike omavalitsuste esindajad.

Tule kindlasti, kui:

  • soovid täpsemat teavet Erasmus+ programmi võimaluste ja uuenduste kohta;
  • oled huvitatud rahvusvahelisest koostööst teiste Euroopa koolide või asutustega;
  • vajad julgustust ja tuge oma kooli ja personali arenguvõimaluste suurendamisel;
  • kaalud välismaal täienduskoolitusel osalemist, töövarjuks minemist või partnerkoolis õpetamist.

NB! Täienduskoolituse taotlusi ei esita enam õpetajad individuaalselt vaid taotluse esitajaks on kool.

Registreeruda saab 6.jaanuarini SIIN.

Infopäevad toimuvad:

14.jaanuaril Tartus
16.jaanuaril Jõhvis
21.jaanuaril Pärnus
23.jaanuaril Paides
29.jaanuaril Tallinnas

Algus kõikjal kell 14.00 ja lõpp orienteeruvalt kell 17.00.

Loe lähemalt SIIT.

Lisainfo ja küsimused:

Kätlin Lepa, katlin.lepa[at]archimedes.ee
Merike Talli, merike.talli[at]archimedes.ee

Teate koostas:

Karol Sepik
Haridusteabe büroo kommunikatsioonispetsialist
karol.sepik@archimedes.ee

Toimuvad infoseminarid “Erasmus+ kutse- ja täiskasvanuhariduses”

Toimuvad infoseminarid “Erasmus+ kutse- ja täiskasvanuhariduses”.

Soovid Sa teada saada, mis on Erasmus+ ja mida pakub see kutse- ja täiskasvanuharidusele? Kui vastasid jaatavalt, tule meie infoseminarile, kus anname ülevaate Euroopa Liidu uuest programmist ja selle kaudu avanevatest rahvusvahelise koostöö võimalustest.

Seminarid toimuvad 17.01.2014 Tallinnas (Radisson Blu Hotel Olümpia) ja 20.01.2014 Tartus (konverentsikeskus Dorpat).

Kui otsustasid uute võimalustega lähemat tutvust teha, registreeri oma osavõtt hiljemalt 13.01 SIIN.

Enne seminaride toimumist saadame registreerujatele ka täpsema info!

Euroopa Komisjon avalikustas Erasmus+ programmijuhendi

Euroopa Komisjon avalikustas Erasmus+ programmijuhendi

2014. aastal Euroopa Liidu uuest haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogrammist Erasmus+ toetusi soovijad saavad alates tänasest tutvuda selle võimalustega . 2014. aastal jagatakse toetusi kokku 1,8 miljardi euro ulatuses.

Erasmus+ programmijuhend annab ülevaate programmi eesmärkidest, võimalustest ja taotlemise tingimustest.Juhend on saadaval aadressil: ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus.

Taotlemine ise algab 2014. aasta alguspoolel. Senini on samal lehel võimalik tutvuda taotlusvormide näidistega.

„Programmi Erasmus+ käivitamine on nüüdseks lõppjärgus ja oleme selle rakendamiseks valmis. Julgustan organisatsioone programmijuhendit hoolikalt lugema, et olla valmis elektrooniliste taotluste esitamiseks,“ ütles Euroopa hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorsoo volinik Androulla Vassiliou.

Erasmus+ toetab hariduse-, koolituse-, noorte- ja spordiprojekte. „Erasmus+ eelarve on võrreldes senise elukestva õppe ja noorteprogrammide eelarvega 40% suurem, mis tähendab, et järgmise seitsme aasta jooksul saab toetust rohkem kui 4 miljonit inimest, sealhulgas õppijad, praktikandid, õpetajad/õppejõud, noored ja noorsootöötajad,” lisas Vassiliou.

Kokku jagatakse 2014. aastal toetusi 1,8 miljardi euro väärtuses, et:

·edendada õppijate, praktikantide, õpetajate/õppejõudude, teiste haridustöötajate, noorte, noorsootöötajate ja noortejuhtide liikuvusvõimalusi; taotluse esitamise tähtaeg õpirände projektidele on 17. märts 2014;

·edendada uuendusele suunatud koostööd haridus-, koolitus- ja noortevaldkonnas; taotluse esitamise tähtaeg on 30. aprill 2014;

·toetada poliitikate kujundamist ning selleks vajalikke arutelusid ja andmete kogumist haridus-, koolitus- ja noortevaldkonnas; taotluse esitamise tähtaeg on 30. aprill 2014.

Lisaks kõrgkoolidele ja koolitusasutustele toetatakse esimest korda ka uuendusmeelseid koostöösuhteid — oskusteabe koostööprojekte. Need ühendused loovad hariduse ja tööelu vahel sünergia, kuna võimaldavad kõrgkoolidel, koolituse pakkujatel ja ettevõtjatel edendada uuendusi ja ettevõtlust ning arendada uusi õppekavasid ja kutsekvalifikatsioone, et lahendada vajalike oskuste puudumise probleem.

Spordivaldkonnas keskendutakse riikidevahelistele projektidele, millega toetatakse rohujuure tasandi sporti, tegeletakse piiriüleste probleemidega (näiteks võistlustulemuste kokkuleppimine, doping, vägivald ja rassism) ning edendatakse head juhtimistava, soolist võrdõiguslikkust, sotsiaalset kaasamist ja füüsilist aktiivsust.

Teate koostas:

Karol Sepik

Sihtasutus Archimedes

Haridusteabe büroo kommunikatsioonispetsialist

karol.sepik@archimedes.ee

Lisainfo:

Euroopa Komisjoni Erasmus+ veebileht: ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

Liitu Sihtasutus Archimedese hariduskoostöö uudiskirjaga SIIN.

Euroopa Parlament kiitis heaks Erasmus+ programmi – toetused suurenevad 40%

19. novembril kiitis Euroopa Parlament heaks jaanuaris ELis käivitatava uue haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogrammi Erasmus+. Programmi eelarve on 14,7 miljardit eurot, see on 40% praegustest vahendist suurem.

Programm toob ühe katuse alla kokku senised EL programmid Euroopa Noored, Elukestva õppe programmi ja rahvusvahelised kõrgharidusprogrammid.
Rohkem kui neljal miljonil inimesel on võimalik saada toetust, et õppida, töötada või tegutseda vabatahtlikuna välismaal, nende hulgas 2 miljonil üliõpilasel, 650 000 kutsekooliõpilasel ja praktikandil ning üle 500 000 välismaal noorteprojektides osalejal ja vabatahtlikul.

Ühendprogramm toob mitmeid uusi võimalusi, näiteks üliõpilastel, kes soovivad läbida kogu magistriõppe välismaal, milleks riiklikku toetust ja laenu antakse harva, on võimalik kasutada laenutagatiskava, mida haldab Euroopa Investeerimisfond. Erasmus+ sihtgrupiks lisaks noortele on haridustöötajad ja koolitajad, noorsootöötajad ning ülikoolid, kolledžid, koolid, ettevõtted, omavalitsusasutused ja mittetulundusühingud

„Mul on hea meel tõdeda, et Euroopa Parlament on võtnud vastu Erasmus+ programmi ja olen uhke selle üle, et praeguste programmidega võrreldes oleme suutnud suurendada eelarvet 40%. See on märk sellest, et haridus- ja koolitusteema on ELile tähtis. Erasmus+ aitab ka võidelda noorte töötuse vastu, andes noortele võimaluse täiendada oma teadmisi ja oskusi välismaal. Lisaks üksikisikutele pakutavale toetusele rahastab Erasmus+ koostöö- ja arendusprojekte, mille eesmärgiks aidata inimesi üleminekul koolipingist tööellu, ning liikmesriikides hariduse ajakohastamiseks ja kvaliteedi parandamiseks tehtavaid reforme. See on väga oluline, kui me soovime anda noortele elus edukaks toimetulekuks vajalikku kvalifikatsiooni ja oskusi,” ütles hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorte volinik Androulla Vassiliou.

Kes saavad kasu programmist Erasmus+?

- Kahel miljonil üliõpilasel on võimalik õppida või saada koolitust välismaal, sealhulgas 450 000 üliõpilast võivad taotleda praktikakohta.
- 650 000 kutsekooliõpilast ja -praktikanti saavad stipendiumi, et õppida, töötada või saada koolitust välismaal.
- 800 000 kooliõpetajal, õppejõul, koolitajal ning haridus- ja noortetöötajal on võimalik välismaal õpetada või koolitust saada.
- 200 000 üliõpilasel on tänu laenutagatistele võimalik läbida täielik magistriõppeprogramm mõnes teises riigis.
- Üle 500 000 noorel on võimalik töötada vabatahtlikuna välismaal või osaleda noorte vahetusprogrammides.
- Üle 25 000 üliõpilasel on võimalik saada toetust ühise magistriprogrammi õpinguteks, mis hõlmavad vähemalt kahte kõrgharidusasutust välismaal.
- 125 000 koolil, kutseharidus- ja -koolitusasutusel, kõrg- ja täiskasvanuharidusasutusel, noorteorganisatsioonil ja ettevõttel on võimalik saada toetust 25 000 strateegilise partnerluse loomiseks, et edendada kogemuste vahetamist ja sidemete loomist ettevõtetega.
- 3 500 haridusasutusel ja ettevõttel on võimalik saada toetust rohkem kui 300 teadmusühenduse ja valdkondliku oskusühenduse loomiseks, et suurendada tööhõivet ning edendada innovatsiooni ja ettevõtlust.
- Samuti on ette nähtud toetus 600 spordipartnerlusele, sealhulgas mittetulunduslike ürituste jaoks Euroopas.

Lisainfo:

Karol Sepik
Sihtasutus Archimedes
Haridusteabe büroo kommunikatsioonispetsialist