2015. aasta taotluskutse

Euroopa Komisjon avaldas programmi Erasmus+ 2015. aasta taotluskutse.

Toetust soovivad asutused saavad nüüdsest tutvuda 2015. aasta Erasmus+ programmi taotlusvooru tingimustega.

Erasmus+ programmijuhend annab ülevaate programmi eesmärkidest, võimalustest ja taotlemise tingimustest. Inglisekeelne juhend on saadaval aadressil:http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

Taotlemine ise algab 2015. aasta alguspoolel.

Taotlustähtajad:

Õpirändeprojektid:

Noorte ja noorsootöötajate õpiränne 4. veebruar 2015
Hariduse valdkonna õpiränne 4. märts 2015
 Noorte ja noorsootöötajate õpiränne 30. aprill 2015
Noorte ja noorsootöötajate õpiränne 1. oktoober 2015
Erasmus Munduse ühise magistriprogrammi õpingud 4. märts 2015
Euroopa Vabatahtliku Teenistuse korraldatavad suurüritused 3. aprill 2015

Strateegilise koostöö projektid

Strateegilised partnerlused noortevaldkonnas 4. veebruar 2015
Haridus-, koolitus- ja noortevaldkonna strateegilised partnerlused NB! 31. märts 2015
Strateegilised partnerlused noortevaldkonnas 1. oktoober 2015
Teadmusühendused, valdkondlikud oskusühendused 26. veebruar 2015
Kõrgharidusvaldkonna suutlikkuse parandamine 10. veebruar 2015
Noortevaldkonna suutlikkuse parandamine 3. aprill 2015
2. september 2015

Noorte osalusprojektid

Noorte osalusprojektid 4. veebruar 2015
30. aprill 2015
1. oktoober 2015

Jean Monnet’ meetmed

Jean Monnet’ õppetoolid, moodulid, pädevuskeskused, toetus asutustele või ühendustele, võrgustikud, projektid 26. veebruar 2015

Spordivaldkond

Spordivaldkonna koostööpartnerlused, mis on seotud ainult 2015. aasta Euroopa spordinädalaga 22. jaanuar 2015
Spordivaldkonna koostööpartnerlused, mis ei ole seotud 2015. aasta Euroopa spordinädalaga 14. mai 2015
Euroopa tasandi mittetulunduslikud spordisündmused, mis on seotud ainult 2015. aasta Euroopa spordinädalaga 22. jaanuar 2015
Euroopa tasandi mittetulunduslikud spordisündmused, mis ei ole seotud 2015. aasta Euroopa spordinädalaga 14. mai 2015

Teate koostas:
Karol Sepik
Haridusteabe büroo kommunikatsioonispetsialist
karol.sepik@archimedes.ee

Novembris toimub programmi Erasmus+ infopäev

Selle aasta 12. novembril toimub Brüsselis programmi Erasmus+ infopäev: „Knowledge Alliances and Sector Skills Alliances“.

Sündmuse eesmärk on seletada lahti ja tutvustada kõrgkoolide ja ettevõtete vaheliste koostööprojektide (Knowledge Alliances) ja kutsehariduse oskusteabe koostööprojektide (Sector Skills Alliances) teostamise võimalusi Erasmus+ programmis aastal 2015.

Infopäeval esinejad jagavad projektide ettevalmistajatele ja läbiviijatele nõuandeid ja kasulikke vihjeid. Lisaks pakutakse toetust rahalise külje ettevalmistamisel.
Peagi avaldame samal lehel infopäeva kohta lähemat infot koos päevakavaga.

Teate koostas:
Karol Sepik
Sihtasutus Archimedes
Haridusteabe büroo kommunikatsioonispetsialist
karol.sepik@archimedes.ee

Island, Liechtenstein ja Norra

Island, Liechtenstein ja Norra osalevad Erasmus+ programmis EL-i liikmesriikidega võrdsetel alustel.

17. mail 2014 jõustus Euroopa Komisjoni määrus mille alusel Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni liikmed Island, Liechtenstein ja Norra osalevad Erasmus+ programmis Euroopa Liidu 28 liikmesriigiga võrdsetel alustel.

Täielik osalemine tagab nende kõlblikkuse programmiriigina esimeses ja järgnevates taotlusvoorudes.

Vaata ka osalevate riikide nimekirja.

Teate koostas:
Karol Sepik
Haridusteabe büroo kommunikatsioonispetsialist
karol.sepik@archimedes.ee

„Erasmus+: Grundtvig“ meetme 2: strateegiline koostöö taotluse kirjutamise seminar

„Erasmus+: Grundtvig“ meetme 2: strateegiline koostöö taotluse kirjutamise seminar

Taotlusvoor: 30. aprill 2014

Seminari aeg: 21. märts 2014, kell 14-17:30
Koht: SA Archimedes, Koidula 13A Tallinn

Seminar on suunatud täiskasvanuhariduse asutustele, kes on huvitatud strateegilise koostöö tegevuse taotluse esitamisest. Ootame osalema neid kel on juba konkreetne idee ja võimalikud partnerid olemas. Seminar võimaldab teil saada täiendavat nõustamist taotluse koostamiseks- milline peab olema rõhuasetus, mida vaatavad hindajad, kuidas taotlust tehniliselt koostada.

Seminari teemad:
-nõuded taotlusele
-taotlusvormi tutvustus
-juhised elektroonilise taotlusvormi täitmiseks ja esitamiseks
-juhised taotluse eelarve koostamiseks
-taotluste hindamine
-küsimused ja vastused

NB! Seminar toimub vaid piisava huvi ja registreerumise korra!

Registreeruda on võimalik kuni 14. märts 2014 (kl.15:00) alljärgneva ankeedi kaudu: http://archimedes.ee/erasmus-grundtvig-meetme-2-strateegiline-koostoo-taotluse-kirjutamise-seminar/

Kontakt: Raja Lõssenko (raja.lossenko@archimedes.ee)
626 8998

Erasmus+

Šveits ei osale 2014. aasta Erasmus+ programmis võrdsetel alustel EL-i liikmesriikidega

9. veebruaril Šveitsis toimunud rahvahääletusel kiideti heaks ettepanek, mis kohustab valitsust kehtestama iga-aastase immigratsioonikvoodi.

Selle tagajärjel ei saa Šveitsi Liidunõukogu ratifitseerida Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Šveitsi Konföderatsiooni vahelise isikute vaba liikumist käsitleva lepingu protokolli, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga.

EL on selgelt kinnitanud, et Erasmus+ programm on tihedalt seotud mainitud protokolli ehk kodanike (sh haridustöötajate, teadlaste ja üliõpilaste jne) vaba liikumisega. Nüüdset olukorda arvestades, on EL-i ja Šveitsi ametivõimud jõudnud kokkuleppele, et peatada läbirääkimised Šveitsi osalemiseks Erasmus+ programmis 2014. aastaks.

Seega ei osale Šveits 2014. aastal Erasmus + programmis võrdsetel alustel Euroopa Liidu liikmesriikidega (programmiriik), nagu algselt kavandati. Šveitsiga tuleb Erasmus+ projektide loomisel arvestada kui ELi naabruspiirkonna riigiga (partnerriik).
Läbirääkimised järgnevaks perioodiks (2015-2020) võivad alata sõltuvalt ELi ja Šveitsi suhete arengutest.

Muutused, mis puudutavad Erasmus+ tegevusi koordineerivat riikliku bürood:

Õpiränne (KA1) – Šveitsil ei ole õigust olla üksikisikuid saatev ega vastuvõttev riik.

Strateegiline koostöö (KA2) – Šveitsi asutused ei saa taotleda toetusi ja saavad osaleda ainult partneritena. Programmi partnerriigi kaasamisel tuleb arvesse võtta ka mõningaid piiranguid tegevuste osas.

Poliitikate kujundamine (KA3) – Šveitsi asutused ei saa taotleda rahvusvahelisi kohtumisi ja nendel osalemist.

Teate koostas:

Karol Sepik
Sihtasutus Archimedes
Haridusteabe büroo kommunikatsioonispetsialist
karol.sepik@archimedes.ee

„Erasmus+: Grundtvig“ meetme 1: õpiränne taotluse kirjutamise seminar

„Erasmus+: Grundtvig“ meetme 1: õpiränne taotluse kirjutamise seminar

Taotlusvoor: 17. märts 2014

Seminari aeg: 27. veebruar 2014, kell 14-17:00

Koht: SA Archimedes, Koidula 13A Tallinn

Seminar on suunatud täiskasvanuhariduse asutustele, kes on huvitatud õpirände tegevuse taotluse esitamisest. Seminar võimaldab saada täiendavat nõustamist taotluse koostamiseks- milline peab olema rõhuasetus, mida vaatavad hindajad.

Seminari teemad:
-nõuded taotlusele
-taotlusvormi tutvustus
-juhised elektroonilise taotlusvormi täitmiseks ja esitamiseks
-juhised taotluse eelarve koostamiseks
-taotluste hindamine
-küsimused ja vastused

NB! Seminar toimub vaid piisava huvi ja registreerumise korra!

Registreeruda on võimalik kuni 24. veebruar 2014 (kl.12:00) alljärgneva ankeedi kaudu:http://archimedes.ee/erasmus-grundtvig-meetme-1-opiranne-taotluse-kirjutamise-seminar/

Kontakt: Raja Lõssenko (raja.lossenko@archimedes.ee)

Erasmus+: Euroopa Noored infoseminarid

Erasmus+: Euroopa Noored infoseminarid sinu kodu lähedal. 

Maailm kogu oma kirevuses seisab sinu ees lukustamata ukse taga. Lükka see valla!

2014. aastal käivitunud Erasmus+ programm toob uusi võimalusi ja lisaraha ka noortevaldkonda. Programmi võimaluste tutvustamiseks korraldab Euroopa Noored Eesti büroo 12 infopäeva üle Eesti, sh kaks venekeelset.

Infoseminarile ootame kõiki noori ja noortega tegelevaid inimesi, kellel on huvi Erasmus+ programmi toel noorteprojekte ellu viia. Kasulikku infot jagame nii neile, kes on varem Euroopa Noored programmis projekte teinud, kui ka neile, kes alles mõtlevad oma esimese projekti peale.

Infoseminaridel tutvustame Erasmus+: Euroopa Noored
tegevusvõimalusi ehk millisteks tegevusteks saab programmist raha taotleda?
taotlemistingimusi ehk mida peab taotlemisel järgima ja jälgima?
rahastusreegleid ja -põhimõtteid
häid näiteid ehk inspiratsioonisüsti

Registreeri infoseminarile oma kodu lähedal:
30.01.2014 Põltsamaa, Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskus, 10.00-13.00
31.01.2014 Tartu, Domus Dorpatensis, 10.00-13.00
03.02.2014 Rakvere, Rakvere kultuurikeskus, 10.30-14.00
05.02.2014 Силламяэ, Силламяэский  молодёжный  центр по интересам  „Улей2 / Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus „Ulei“ (vene keeles), 10.30-13.30
06.02.2014 Kuressaare, Hotell Arensburgi Meedla Koda, 10.00-13.00
06.02.2014 Valga, Valga Maavalitsus, 11.00-14.30
07.02.2014 Pärnu, Pärnu Noorte Vabaajakeskus, 10.00-13.00
07.02.2014 Viljandi, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 10.30-13.30
07.02.2014 Võru, Võru Noortekeskus, 10.30-14.00
07.02.2014 Haapsalu, Haapsalu Kultuurikeskus, 11.00-14.30
12.02.2014 Tallinn, Tallinna Puuetega Inimeste Koda (eesti keeles),10.00-13.00
12.02.2014 Tallinn, Таллиннская палата людей с ограниченными возможностями (vene keeles), 15.00-18.00

Kohv hoiab meele värske ja suupisted rõõmustavad kõhtu. Osalemine on kõigile tasuta. Infoseminaridega kaasnevad kulud katab SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo.

Loe täpsemalt Euroopa Noored veebilehelt.
Lisainfo: annika.teder@archimedes.ee või 69 96 493

Infopäevad:

Infopäevad: Tutvu rahvusvahelise koostöö (Comenius, Regio) võimalustega 2014-2020

02.01.2014

Jagame infot õpirände (näiteks täienduskoolitused) ja projektitöö võimaluste kohta Erasmus + programmis. Oodatud on koolieelsete õppeasutuste ning üldhariduskoolide juhid, õpetajad ja kohalike omavalitsuste esindajad.

Tule kindlasti, kui:

  • soovid täpsemat teavet Erasmus+ programmi võimaluste ja uuenduste kohta;
  • oled huvitatud rahvusvahelisest koostööst teiste Euroopa koolide või asutustega;
  • vajad julgustust ja tuge oma kooli ja personali arenguvõimaluste suurendamisel;
  • kaalud välismaal täienduskoolitusel osalemist, töövarjuks minemist või partnerkoolis õpetamist.

NB! Täienduskoolituse taotlusi ei esita enam õpetajad individuaalselt vaid taotluse esitajaks on kool.

Registreeruda saab 6.jaanuarini SIIN.

Infopäevad toimuvad:

14.jaanuaril Tartus
16.jaanuaril Jõhvis
21.jaanuaril Pärnus
23.jaanuaril Paides
29.jaanuaril Tallinnas

Algus kõikjal kell 14.00 ja lõpp orienteeruvalt kell 17.00.

Loe lähemalt SIIT.

Lisainfo ja küsimused:

Kätlin Lepa, katlin.lepa[at]archimedes.ee
Merike Talli, merike.talli[at]archimedes.ee

Teate koostas:

Karol Sepik
Haridusteabe büroo kommunikatsioonispetsialist
karol.sepik@archimedes.ee

Toimuvad infoseminarid “Erasmus+ kutse- ja täiskasvanuhariduses”

Toimuvad infoseminarid “Erasmus+ kutse- ja täiskasvanuhariduses”.

Soovid Sa teada saada, mis on Erasmus+ ja mida pakub see kutse- ja täiskasvanuharidusele? Kui vastasid jaatavalt, tule meie infoseminarile, kus anname ülevaate Euroopa Liidu uuest programmist ja selle kaudu avanevatest rahvusvahelise koostöö võimalustest.

Seminarid toimuvad 17.01.2014 Tallinnas (Radisson Blu Hotel Olümpia) ja 20.01.2014 Tartus (konverentsikeskus Dorpat).

Kui otsustasid uute võimalustega lähemat tutvust teha, registreeri oma osavõtt hiljemalt 13.01 SIIN.

Enne seminaride toimumist saadame registreerujatele ka täpsema info!

Euroopa Komisjon avalikustas Erasmus+ programmijuhendi

Euroopa Komisjon avalikustas Erasmus+ programmijuhendi

2014. aastal Euroopa Liidu uuest haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogrammist Erasmus+ toetusi soovijad saavad alates tänasest tutvuda selle võimalustega . 2014. aastal jagatakse toetusi kokku 1,8 miljardi euro ulatuses.

Erasmus+ programmijuhend annab ülevaate programmi eesmärkidest, võimalustest ja taotlemise tingimustest.Juhend on saadaval aadressil: ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus.

Taotlemine ise algab 2014. aasta alguspoolel. Senini on samal lehel võimalik tutvuda taotlusvormide näidistega.

„Programmi Erasmus+ käivitamine on nüüdseks lõppjärgus ja oleme selle rakendamiseks valmis. Julgustan organisatsioone programmijuhendit hoolikalt lugema, et olla valmis elektrooniliste taotluste esitamiseks,“ ütles Euroopa hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorsoo volinik Androulla Vassiliou.

Erasmus+ toetab hariduse-, koolituse-, noorte- ja spordiprojekte. „Erasmus+ eelarve on võrreldes senise elukestva õppe ja noorteprogrammide eelarvega 40% suurem, mis tähendab, et järgmise seitsme aasta jooksul saab toetust rohkem kui 4 miljonit inimest, sealhulgas õppijad, praktikandid, õpetajad/õppejõud, noored ja noorsootöötajad,” lisas Vassiliou.

Kokku jagatakse 2014. aastal toetusi 1,8 miljardi euro väärtuses, et:

·edendada õppijate, praktikantide, õpetajate/õppejõudude, teiste haridustöötajate, noorte, noorsootöötajate ja noortejuhtide liikuvusvõimalusi; taotluse esitamise tähtaeg õpirände projektidele on 17. märts 2014;

·edendada uuendusele suunatud koostööd haridus-, koolitus- ja noortevaldkonnas; taotluse esitamise tähtaeg on 30. aprill 2014;

·toetada poliitikate kujundamist ning selleks vajalikke arutelusid ja andmete kogumist haridus-, koolitus- ja noortevaldkonnas; taotluse esitamise tähtaeg on 30. aprill 2014.

Lisaks kõrgkoolidele ja koolitusasutustele toetatakse esimest korda ka uuendusmeelseid koostöösuhteid — oskusteabe koostööprojekte. Need ühendused loovad hariduse ja tööelu vahel sünergia, kuna võimaldavad kõrgkoolidel, koolituse pakkujatel ja ettevõtjatel edendada uuendusi ja ettevõtlust ning arendada uusi õppekavasid ja kutsekvalifikatsioone, et lahendada vajalike oskuste puudumise probleem.

Spordivaldkonnas keskendutakse riikidevahelistele projektidele, millega toetatakse rohujuure tasandi sporti, tegeletakse piiriüleste probleemidega (näiteks võistlustulemuste kokkuleppimine, doping, vägivald ja rassism) ning edendatakse head juhtimistava, soolist võrdõiguslikkust, sotsiaalset kaasamist ja füüsilist aktiivsust.

Teate koostas:

Karol Sepik

Sihtasutus Archimedes

Haridusteabe büroo kommunikatsioonispetsialist

karol.sepik@archimedes.ee

Lisainfo:

Euroopa Komisjoni Erasmus+ veebileht: ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

Liitu Sihtasutus Archimedese hariduskoostöö uudiskirjaga SIIN.