Üldharidus

Erasmus+ nõuandepäevad Valgas (31.10) ja (Jõgeval 1.11)
Erasmus+ õpirändeprojekti võimalused üldhariduses
Kuidas koostada edukas projekt?

2016 Koolidevaheliste strateegilise koostöö projektide avaseminar (11.10.2016)
2016 taotlusvooru ülevaade
Partnerkooli roll ja vastutus. Muudatused projektis
Ühikuhind
Toetuse kasutamise lepingu tingimused
Toetuse kasutamise lepingu tingimused
Aruandlus ja tulemuste levitamine
Tartu Tamme Gümnaasiumi projektist “C.L.I.C.K”
Muud abimaterjalid ja kohustuslike dokumentide loetelu

2014 Koolidevaheliste strateegilise koostöö projektide avaseminar (24.11.14) materjalid:
2014 aasta taotlusvooru ülevaade
Toetuse kasutamise leping
Laineid luues

2014 Üldhariduse ja täiskasvanuhariduse õpirändeprojektide toetusesajaate seminari (30.06.14) materjalid:
Taotlusvooru kokkuvote
Projekti elukaar
Toetuse kasutamise leping
Levitamine
Mobility Tool +

2014 Üldhariduse projektide tehnilise seminari materjalid:
Erasmus+ Eksperthinnangu kujunemine
Osalejaportaali registreerimine

2014 Rahvusvahelise koostöö (Comenius, Regio) võimalusi tutvustavate infopäevade materjalid:
Ettekanded
Erasmus+ üldiselt
Õpiränne üldhariduses
Koostööprojektid üldhariduses
eTwinning – õppimine rahvusvahelises koostöös
Infomaterjalid:
Erasmus+ programmijuhend (EN)
Euroopa Komisjoni kasutajaportaali URF kasutusjuhend (EN)
Projektinäited:
Early Child Education and Care
Math & Sciences
Math & Sciences 2
Literacy
Uuringute tulemused:
European Education and Training Systems in the Second Decennium of the Lisbon Strategy
Early school leaving – Lessons from research for policy makers
Early childhood education and care – key lessons from research for policy makers
Education and migration – strategies for integrating migrant children in European schools and societies