Erasmuse õpirände akrediteering üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduses

Euroopa Liit on alustanud uue perioodi (2021–2027) haridus-, noorte- ja spordiprogrammi ettevalmistamist. Esimese sammuna on avaldatud Erasmuse õpirände akrediteerimiskutse. Erasmuse õpirände akrediteering on mõeldud üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduses tegutsevatele organisatsioonidele, kes soovivad läbi süsteemse õpirännete korraldamise panustada oma organisatsiooni strateegilisse arendamisse ja omavad sellega seoses pikaajalisi eesmärke.
Akrediteeringukutsega soovitakse panustada järgmiste eesmärkide saavutamisse:
  • õpetamise ja õppimise Euroopa mõõtme tugevdamine;
  • Euroopa haridusruumi loomisele kaasa aitamine;
  • õpetamise ja õppimise kvaliteedi parandamine üldhariduses;
  • esma- ja jätkuõppe kvaliteedi parandamine kutsehariduses;
  • formaalse, informaalse ja mitteformaalse õppe kvaliteedi parandamine täiskasvanuhariduse.
Miks taotleda Erasmuse akrediteeringut?
Erasmuse õpirände akrediteeringu omamine kergendab toetuse taotlemist tulevikus – akrediteeringuga organisatsioonid saavad lihtsama ligipääsu järgmise programmi (2021–2027) õpirände rahastamisvõimalustele.
Erasmus+ kutsehariduse õpirände hartat omavad koolid saavad selle taotluskutse raames oma kehtiva akrediteeringu üle kanda uude Erasmuse programmiperioodi.
Kes saab taotleda Erasmuse akrediteeringut?
Osalemiskõlblikud organisatsioonid on üld-, kutse- või täiskasvanuhariduse valdkonnas õpet pakkuvad asutused või muud vastavas haridusvaldkonnas rolli omavad organisatsioonid. Täpsem info.
Taotluse võib esitada individuaalse organisatsioonina või õpirände konsortsiumi koordinaatorina.
Varasem Erasmus+ programmis (2014–2020) osalemise kogemus ei ole vajalik.
Milline on akrediteeringu taotlemise ajakava?
Taotluste esitamise tähtaeg: 29. oktoober 2020
Taotluste hindamine: november 2020 – jaanuar 2021
Tulemuste avaldamine: veebruar 2021

Taotlusdokumendid

Kuidas toimub taotlemine? 
Taotluskeskkonda sisenemiseks peate olema registreerunud Euroopa Komisjoni autentimisteenuse „EU Login“ lehel. Taotlemiseks on vajalik organisatsiooni tunnuskood OID.

Taotluskeskkond:

  • Üldharidusvaldkonna taotlusvormi juurde pääseb siit.
  • Kutseharidusvaldkonna taotlusvormi juurde pääseb siit.
  • Täiskasvanuharidusvaldkonna taotlusvormi juurde pääseb siit.
Akrediteeringu taotlused täidetakse eesti keeles. (Kui taotlusvorm avaneb ingliskeelsena, saate selle eestikeelseks muuta taotluskeskkonna parempoolsest ülemisest nurgast).
Akrediteeringutaotluste hindamisjuhend (kinnitamisel)