Avatud on Erasmus+ kõrghariduse üleilmse õpirände teine taotlustähtaeg

Foto14

Avatud on Erasmus+ kõrghariduse üleilmse õpirände teine taotlustähtaeg.

Erasmus+ üleilmset õpirännet saavad taotleda kõik Eesti kõrgkoolid, kus õpetatakse riiklikult tunnustatud kõrghariduse õppekavade alusel ja kellel on Erasmuse kõrghariduseharta.

Teine taotlustähtaeg on 15.09.2016 (kell 13.00 Eesti aja järgi). Üleilmse õpirände teise vooru tegevused algavad 1.veebruaril 2017 ja võivad kesta kuni 31.juulini 2018.

Võimalikud taotlejad võivad tutvuda eelarve tabeliga, et selgitada välja, millises mahus on II taotlusvoorus võimalik õpirännet toetada.

Siit saab alla laadida taotlusvormi.

Üleilmse õpirändetegevuste taotlusele järgneb Sihtasutus Archimedese tehniline kontroll ning edastatakse seejärel ekspertidele sisuliseks hindamiseks.

Loe Erasmus+ üleilmsest õpirändest lähemalt.