2016. aasta taotlustähtajad ja -vormid

2016. aasta taotlustähtajad ja -vormid. Tutvu 2016. aasta Erasmus+ programmi taotlusvooru tähtegade ja vormidega. Kogu info on saadaval taotlejale mõeldud alamlehel.

TAOTLUSTÄHTAJAD:

NB! Kõik taotlustähtajad on kellaajalised – Eesti aja järgi kl 13.00

Kõrgharidus
02.02.2016 Euroopa-sisene üliõpilaste ja õppejõudude/töötajate õpiränne
02.02.2016 Üleilmne õpiränne
31.03.2016 Strateegiline koostöö kõrghariduse valdkonnas
15.09.2016 Üleilmne õpiränne II voor

Järgmisi alltegevusi viib ellu Euroopa komisjoni Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus (EACEA):
26.02.2016 Kõrgkoolide ja ettevõtete vaheline koostöö (Knowledge Alliances)
10.02.2016 Kõrgharidusvaldkonna suutlikkuse parandamine(KA2) (Capacity Building in HE)
18.02.2016 Erasmus Mundus ühisõppekavad (KA1) (Erasmus Mundus Join Master degrees)

Üldharidus
02.02.2016 Kooli töötajate õpiränne
31.03.2016 Strateegiline koostöö üldhariduse valdkonnas

Kutseharidus
02.02.2016 Kutsehariduse õpilaste ja spetsialistide õpiränne
31.03.2016 Strateegiline koostöö kutsehariduse valdkonnas
19.05.2016 Kutsehariduse õpirände harta taotlemine

Täiskasvanuharidus
02.02.2016 Täiskasvanuhariduse spetsialistide õpiränne
31.03.2016 Strateegiline koostöö täiskasvanuhariduse valdkonnas

Taotlusvormid leiad SIIT.